Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Statistika pravi, da se na Kozjanskem in v Obsotelju najbolje živi v občini Podčetrtek. Kaj pravite vi?


Že četrto leto zapored je revija Moje finance preverila podatke o tem, kakšne so vaše plače, kdo so delodajalci, kakšni so vaši sosedje, kakšno je vaše zdravje, kako varni ste pred kriminalci, kako dostopna so vam stanovanja in hiše ter vsa potrebna infrastruktura, v vseh 212 slovenskih občin.

Občine kozjansko-obsoteljskega so se v povprečju znašle relativno nizko; zgolj v dveh se naj bi živelo nadpovprečno glede na druge dele Slovenije, tri največje se gibljejo okrog povprečja, tri pa so po statistični kvaliteti življenja povsem na dnu lestvice 212 občin.

Ampak, ali statistike dejansko odražajo zadovoljstvo s kvaliteto življenja, kot jo občutimo prebivalci naših občin? To želimo na Kozjansko.info preveriti še z anketo. Vabimo vas k (anonimnem) sodelovanju – najdete jo na dnu članka.

Občine so bile analizirane na podlagi petih kazalnikov: gospodarstvo, prebivalstvo, infrastruktura, zdravje in kriminaliteta. Občine Savinjske regije se praviloma niso uvrstile ne med najboljše, ne med najslabše občine v posameznih kategorijah.

Na podlagi analize statističnih podatkov je nastala lestvica slovenskih občin, v katerih se najbolje živi. Že tretje leto zapored je to občina Cerklje na Gorenjskem.

Med občinami Kozjanskega in Obsotelja se glede na rezultate raziskave najbolje godi občanom Podčetrtka.

Skupno je med 31 občinami Savinjske regije najvišje uvrščena občina Nazarje, ki zaseda 34. mesto med vsemi 212 slovenskimi občinami. Uvrstitve vseh občin Savinjske regije na skupni lestvici najdete v tabeli pod člankom.

Na skupni lestvici med občinami KiO najbolje uvrščena občina Podčetrtek

Na lestvici prvih pet mest zasedajo občine Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Komenda, Žiri in Dol pri Ljubljani.

Med občinami Kozjanskega in Obsotelja najboljšo skupno uvrstitev zaseda občina Podčetrtek, ki jo najdemo na 73. mestu. Ostale občine Kozjanskega in Obsotelja zasedajo naslednja mesta: 86. mesto občina Dobje, 110. mesto občina Šmarje pri Jelšah, 122. mesto občina Šentjur, 132. mesto občina Rogaška Slatina, 191. mesto občina Bistrica ob Sotli, 194. mesto občina Rogatec in 205. mesto občina Kozje. Se pa je občina Rogatec uvrstila na 5. mesto najbolj varnih občin v Sloveniji.

Med mestnimi občinami najvišje mesto na skupni lestvici zaseda Ljubljana, 12. mesto. Sledijo 16. mesto Kranj, 19. mesto Koper, 23. mesto Nova Gorica, 27. mesto Novo mesto, 40. mesto Slovenj Gradec, 61. mesto Celje, 64. mesto Velenje, 75. mesto Maribor, 92. mesto Ptuj in 96. mesto Murska Sobota.

Razvrstitev občin po posameznih kategorijah:

Kategorija Gospodarstvo

Prvih 10 gospodarsko najmočnejših občin:

 1. Cerklje na Gorenjskem
 2. Idrija
 3. Trzin
 4. Komenda
 5. Novo mesto
 6. Bovec
 7. Šempeter – Vrtojba
 8. Železniki
 9. Bled
 10. Koper

V kategoriji gospodarstvo prvo mesto zaseda skupna zmagovalka, občina Cerklje na Gorenjskem. Občina z najnižjo stopnjo razvitosti pa je občina Žiri.

Občina z najvišjo povprečno neto plačo je prav tako občina Cerklje na Gorenjskem, kjer zaposleni dobivajo v povprečju 1.445€ neto. Izmed občin Savinjske regije je v tej kategoriji na četrtem mestu občina Štore s povprečno neto plačo 1.197€. Povprečna slovenska neto plača je 1.093€.

Najbolj zadolžena je občina je občina Gornji Petrovci, katere dolg na občana znaša 1.605€. slovensko povprečje je 342€ na občana. Kako so zadolžene občine KiO, smo na Kozjansko.info pisali marca letos.

Občina z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti je občina Žiri, kjer beležijo zgolj 2,8 % brezposelnost. Registrirana brezposelnost v Sloveniji je 7,2 %.

Občina z najbolj dostopnimi stanovanji je občina Zavrč. Tam si lahko občan s povprečno plačo privošči največ kvadratnih metrov stanovanja. Najmanj dostopna stanovanja imajo občani Pirana.


Kategorija Prebivalstvo

Prvih 10 občin po življenjski moči prebivalstva:

 1. Ivančna Gorica
 2. Gorenja vas – Poljane
 3. Benedikt
 4. Vipava
 5. Sodražica
 6. Borovnica
 7. Škocjan
 8. Komenda
 9. Dol pri Ljubljani
 10. Dolenjske Toplice

Pri življenjski moči prebivalstva, kjer je upoštevana starostna sestava občanov, njihova izobrazba, gostota naseljnosti, medsosedska pomoč,…, prvo mesto zaseda občina Ivančna Gorica.

Občina z najmlajšim prebivalstvom je občina Komenda, katere občan je v povprečju star 38,5 let, občina z najstarejšim prebivalstvom pa je občina Hodoš, katere občan je v povprečju star 51 let.

Občina z največjim deležem bolj izobraženih zaposlenih je mestna občina Ljubljana, v kateri je 22,1 delovno aktivnih občanov visoko in višje izobraženih.

Občina Štore med vsemi slovenskimi občinami beleži največje priseljevanje, prebivalci pa se najbolj odseljujejo iz občine Zavrč.


Kategorija Infrastruktura

10 občin z najbolj urejeno infrastrukturo:

 1. Cerklje na Gorenjskem
 2. Šenčur
 3. Vodice
 4. Škofljica
 5. Domžale
 6. Preddvor
 7. Brezovica
 8. Medvode
 9. Radovljica
 10. Log – Dragomer

Občina z najbolj urejeno infrastrukturo in stanovanji je občina Cerklje na Gorenjskem.

Največji delež izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe glede na število občanov imajo v občini Lukovica.

Največji delež (27,1 %) novih stanovanj grajenih po letu 2005 imajo v občini Komenda.

V tem parametru se je med prvih deset uvrstila tudi občina Savinjske regije, to je občina Tabor (17,2 %).

 

 


Kategorija Zdravje

10 najbolj zdravih občin:

 1. Dobrova – Polhov Gradec
 2. Gorenja vas – Poljane
 3. Žiri
 4. Log – Dragomer
 5. Vodice
 6. Miren – Kostanjevica
 7. Tolmin
 8. Trzin
 9. Škofja Loka
 10. Cerklje na Gorenjskem

Generalno gledano so najbolj zdravi občani občine Dobrova – Polhov Gradec.

V povprečju najmanj dni v letu je bil z dela bolniško odsoten občan občine Cerkvenjak (9,16 dni na leto), največ pa občan Črna na Koroškem (31,05 dni).

Največ bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu je bilo v občini Trnovska vas. Na četrtem mestu po tem parametru je tudi občina KiO. To je občina Dobje.

Največ prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji je bilo v občini Hodoš. Največ novih primerov raka pa je bilo v občini Črna na Koroškem.

Kategorija v kateri sta najvišje tudi občini KiO žal ne spada v kategorijo “dobrih” statistik. Občina Rogatec namreč zaseda prvo mesto z največ prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj, na tretjem mestu pa je še ena občina KiO, občina Dobje.

Pri prezgodnjih smrtih prednjači savinjska občina Solčava.


Kategorija Kriminaliteta

10 najbolj varnih občin:

 1. Trnovska vas
 2. Ribnica na Pohorju
 3. Velika Polana
 4. Zavrč
 5. Rogatec
 6. Žetale
 7. Lovrenc na Pohorju
 8. Luče
 9. Nazarje
 10. Rogašovci

Kazalnik kriminalitete kaže, da je najbolj varna obična Trnovska vas. Na lestvici deset najbolj varnih občin pa se je znašla tudi občina Rogatec, ki zaseda visoko 5. mesto. Da je Savinjska regija ena izmed najvarnejših regij v Sloveniji pa dokazujeta še dve občini, ki sta se prav tako znašli med desetimi najbolj varnimi slovenskimi občinami. To sta občini Luče na 8. mestu in Nazarje na 9. mestu.

Najmanj varna je občina Ljubljana.

 

 

 

V vsaki posamični kategoriji so Moje finance izpostavile od 5 do 10 najboljših in najslabših občin. Če v zgornjih sestavkih občine KiO niso omenjene pomeni, da se niso znašle ne med najboljšimi, ne med najslabšimi v posamezni kategoriji.
Kje se najbolje živi? Uvrstitev občin Savinjske regije 2019 med vsemi 212 občinami v Sloveniji
Mesto: Občina: Mesto: Občina:
34. Nazarje 104. Slovenske Konjice
41. Zreče 107. Dobrna
47. Ljubno 109. Šmartno ob Paki
51. Prebold 110. Šmarje pri Jelšah
56. Solčava 122. Šentjur
61. Celje 131. Rečica ob Savinji
64. Velenje 132. Rogaška Slatina
66. Vransko 139. Polzela
73. Podčetrtek 146. Tabor
74. Luče 151. Vitanje
77. Šoštanj 161. Mozirje
78. Štore 162. Gornji Grad
80. Braslovče 170. Laško
82. Žalec 191. Bistrica ob Sotli *
86. Dobje 194. Rogatec
97. Vojnik 205. Kozje

*Bistrica ob Sotli je v pregledu vključena pod Posavsko regijo

Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini.

In kaj pravite vi? Svoje (ne)zadovoljstvo z bivanjem v vaši občini izrazite v spodnji anonimni anketi.

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Kozjansko.info objavili konec januarja.

B.S., vir: Moje finance