Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Bistrica ob Sotli tudi v letu 2020 usmerjena v razvoj občine


bistrica-ob-sotliV četrtek so se na skupni novinarski konferenci občin regije Posavje zbrali župani šestih občin. Govorili so o nalogah, ciljih in načrtih za letos.

Prisotni so bili župani Bistrice ob Sotli, Brežic, Krškega, Sevnice, Radeč in Kostanjevice na Krki.

Župan obsoteljske občine Bistrica ob Sotli, Franjo Debelak, je na novinarski konferenci izpostavil delo v preteklem letu in predstavil načrte za prihodnost.

Uvodoma je poudaril, da so Bistrici ob Sotli lani, kljub pomanjkanju primernih razpisov s strani države in prenizkemu financiranju občin glede na obstoječo zakonodajo in relativno ugoden gospodarski trend dobro zagotavljali razvoj in napredek občine na veliko področjih.

Letos bo realiziran eden večjih projektov v občini

Med rednimi vsakoletnimi investicijami v infrastrukturo so tako lani pristopili k projektu hidravlične izboljšave ter uspešno pridobili vsa potrebna soglasja in pravnomočno gradbeno dovoljenje, da lahko v letošnjem letu v občini začnejo z aktivnostmi za realizacijo enega največjih projektov na področju oskrbe z vodo v občini Bistrica ob Sotli.

Poleg tega so začeli z izdelavo novega prostorskega načrta, s katerim želijo odpreti čim več možnosti za pospešen gospodarski razvoj občine Bistrica ob Sotli. Debelak je ob tem ošvrknil državo, saj da z njihove strani dobivajo bolj ali manj nič spodbud za sonaraven razvoj. Občina se namreč v celoti nahaja v območju Kozjanskega parka in Nature 2000, kar v prenekaterih segmentih razvoja predstavlja tudi veliko ovir.

Lani so v Bistrici ob Sotli tudi uspešno opremili in predali v uporabo Hostel Gabronka Mladinskemu društvu, Društvu vinogradnikov in kletarjem pa so v uporabo predali prireditveni prostor, skupaj s kozolcem in prostori »Špajze«, v okviru projekta »Mar nam je za skupnost« so postavili zunanje fitness naprave za vadb, skupaj s Športnim društvom so obnovili športnorekreacijski objekt, začeli so tudi zelo velik in potreben projekt ureditve novih prostorov za knjižnico v Kulturnem domu Bistrica ob Sotli. Pri slednjem si je zaželel, da bi tudi kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah, ki je lastnica preostalih prostorov v kulturnem domu, začela slediti trendu po ureditvi prostorov.

Poziv ministrstvom in direkcijam

Debelak je v nadaljevanju poudaril, da se skozi celo leto trudijo, da bi razvojnemu trendu pristopila tudi ministrstva in direkcije ter pozval Ministrstvo za infrastrukturo, da uredi regionalno cesto od mejnega prehoda do Trebč in od centra Bistrice do Bizeljskega, poleg tega pa si želijo nadaljevanja izgradnje daljinskih kolesarskih povezav skozi Bistrico ob Sotli in hkrati s tem tudi postavitev novih varnih avtobusnih postajališč ob teh prometnicah.

V bližnji prihodnosti želijo dokončati tudi izgradnjo preostalega dela širokopasovnih povezav optičnega omrežja, zgraditi pa želijo tudi novo telovadnico, vrtec in gasilski dom. Za slednjega je idejna zasnova že narejena in je bila že obravnavana na strokovni ravni, obravnavali pa so jo tudi uporabniki, sedaj bo sledila tudi širša predstavitev.