Poslovni center Vrelec nagrajen z Zlatim svinčnikom

16. 10. 2019 12:34

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja.

Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja.

Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna, ne finančna.

Zlati svinčnik 2019 za odlično izvedbo je komisija podelila tudi Poslovnemu centru Vrelec avtorjev Andreja Strehovca in Roberta Potokarja. Ta je z dobrim oblikovanjem in izborom materialov, z dobro umestitvijo v ambient drobnejše obstoječe pozidave ter z izredno udobnim bivanjem v njem postal prepoznavni del Rogaške Slatine. Avtorja sta v urbanistično zahteven kontekst, na relativno ozko parcelo, skoraj popolnoma obdano s krajevnimi prometnimi cestami, uspešno umestila novo poslovno stavbo. Medsebojni odnos ulice, kraja in nove stavbe ustvarja niz pravilnih odločitev. Pritličje je glede na zgornje etaže zamaknjeno proti notranjosti, s čimer je nesebično razširjen profil obstoječe prometnice in dodan nov javni peš prostor. Tudi tloris poligonalno sledi omejitvam prometne okolice in se jim prilagaja.

Urbanistično premišljen, nevsiljiv in velikodušen pristop prispeva k vizualnemu zmanjšanju mase stavbe, ki tako naravno in manj agresivno naseljuje prazen prostor. S povečanjem števila nadstropij v enem delu sta arhitekta stavbo orientirala v smeri glavne mestne osi. Usmeritev stavbe je dodatno poudarjena s premikanjem uporabnikov v notranjost, umestitvijo lože v zadnje nadstropje in fokusiranjem pogledov proti mestu, na katero se stavba urbanistično nanaša. Notranjost stavbe je presenetljivo prijetna glede na neposredno, hrupno prometno okolje. Poslovni pisarniški prostori podjetniškega inkubatorja, ki domuje v stavbi, so preprosti, prilagodljivi in pripravljeni za ustvarjalne posege uporabnikov. Z dobrim oblikovanjem in izborom materialov, z dobro umestitvijo v ambient drobnejše obstoječe pozidave ter z izredno udobnim bivanjem v njej je poslovni objekt Vrelec postal prepoznavni del Rogaške Slatine.

Zlati svinčnik za Poslovni center Vrelec pa je prejel tudi investitor objekta Občina Rogaška Slatina, ki je prisluhnila predlogu projektantov pri obliki projekta, vgrajenih materialih in predvsem pri zunanjem izgledu objekta.

slika_rogaske_zlatisvincnik
Vabilu na petkovo podelitev nagrad, se je odzval tudi župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič, ki je kot predstavnik naročnika projekta prevzel priznanje s plaketo Zlati svinčnik 2019.

*Naročnica: Občina Rogaška Slatina

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X