To so prvošolčki s Kozjanskega in Obsotelja 2019 (foto)

8. 9. 2019 20:56

Prvi šolski dan je za vse šolajoče se otroke, pa tudi za njihove starše in skrbnike, vedno poseben dan. Predvsem pa je ta dan poseben za otroke, ki igralnice vrtca zamenjajo za šolske klopi.

Do tovrstne življenjske prelomnice je letos prišlo tudi veliko otrok v osnovnih šolah Kozjanskega in Obsotelja. Spodaj vam zato predstavljamo letošnje junake prvih razredov.

Občina Bistrica ob Sotli:

V OŠ Bistrica ob Sotli je v šolskem letu 2019/2020 vpisanih 127 učencev. Letos OŠ Bistrica ob Sotli pozdravlja tudi 7 prvošolcev. Število se je na lani, ko je bilo prvošolcev 13, skoraj prepolovilo.

os-bistrica-ob-sotli-raz-brigita-toplisek-rav-bogomir-marcinkovic
Prvošolci OŠ Bistrica ob Sotli z razredničarko Brigito toplišek in ravnateljem Bogomirom Marčinkovićem
Občina Dobje:

OŠ Dobje bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 118 učencev, en oddelek bo kombiniran. Šolski prag po prvič prestopilo 19 prvošolcev.

os-dobje
Prvošolci OŠ Dobje
Občina Kozje:

OŠ Lesično bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 112 učencev, ki bodo razporejeni v devet oddelkov. V prviem razredu bodo dobrodošlico zaželeli 12 prvošolcem.

os-lesicno
Prvošolci OŠ Lesično

OŠ Kozje bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 113 učencev. Imeli bodo devet samostojnih oddelkov, od teh je en oddelek prvega razreda v katerega je vpisanih 9 prvošolcev.

os-kozje-z-razrednicarko-darjo-jug
Prvošolci OŠ Kozje z razredničarko Darjo Jug
Občina Podčetrtek:

Na OŠ Podčetrtek, skupaj s podružnično OŠ Pristava pri Mestinju in vrtcem Podčetrtek, pričakujejo 477 otrok.

Med njimi bodo pozdravili 33 prvošolcev, in sicer 24 v Podčetrtku in 9 v Pristavi pri Mestinju.

os-podcetrtek-maticna
Prvošolci OŠ Podčetrtek
pos-pristava-pri-mestinju
Prvošolci POŠ Pristava pri Mestinju
Občina Rogaška Slatina:

V šolskem letu 2019/2020 bo slatinske osnovne šole skupaj obiskovalo 997 učencev.

I. OŠ Rogaška Slatina bo obiskovalo 375 učencev (18 oddelkov), od tega bo 35 prvošolcev.

i-os-rs-1-a
Prvošolci I. OŠ Rogaška Slatina – 1. a
i-os-rs-1-b
Prvošolci I. OŠ Rogaška Slatina – 1. b

II. OŠ Rogaška Slatina pa 573 učencev (27 oddelkov), od tega je 63 prvošolcev (50 na matični šoli, 10 na POŠ Kostrivnica in 3 na POŠ Sv. Florijan). V lanskem letu je bilo vpisanih šest prvošolčkov več kot letos.

ii-os-rogaska-slatina-1-a
II OŠ Rogaška Slatina, prvošolci 1. a
ii-os-rogaska-slatina-1-b
II OŠ Rogaška Slatina, prvošolci 1. b
pos-kostrivnica
Prvošolci POŠ Kostrivnica
pos-sv-florijan
Prvošolci POŠ Sv. Florijan

III. OŠ Rogaška Slatina – šolo s prilagojenim programom bo letos obiskovalo 49 učencev (5 oddelkov prilagojenega programa in 2 oddelka posebnega programa), od tega bodo šolski prag prvič prestopili trije prvošolci.

iii-os-rogaska-slatina
Prvošolci III. OŠ Rogaška Slatina z razredničarko Mojco Halužan
Občina Rogatec:

Osnovno šolo Rogatec bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 260 učencev v 15 oddelkih. Od tega bo 12 oddelkov s 225 učenci na matični šoli v Rogatcu, en oddelek z desetimi učenci v POŠ Dobovec in dva oddelka s 25 učenci v POŠ Donačka Gora.

šolske klopi bo letos v Občini Rogatec prvič sedlo 33 prvošolcev. Od tega bo matična šola Rogatec pozdravila 18 prvošolcev, 6 prvošolcev bo na POŠ Dobovec, 9 pa na POŠ Donačka Gora.

os-rogatec
Prvošolci OŠ Rogatec
pos-donacka-gora
Prvošolci POŠ Donačka Gora
pos-dobovec
Prvošolci POŠ Dobovec
Občina Šentjur:

V Občini Šentjur bo v šest šol in štiri podružnične šole v prihajajočem šolskem letu vstopilo skupno 1.827 učencev, torej 26 več kot lani. Od tega bo prvič v šolske klopi sedla generacija 2013 s 177 prvošolci (20 manj kot lani).

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo skupno obiskovalo 563 učencev, od tega 70 POŠ Blagovna. Matična šola ima 53, podružnica pa 13 vpisanih prvošolcev.

os-franja-malgaja-sentjur-1
Prvošolci OŠ Franja Malgaja Šentjur
os-franja-malgaja-sentjur-1-1
Prvošolci OŠ Frana Malgaja Šentjur
pos-blagovna
Prvošolci POŠ Blagovna z razredničarko Moniko Zupanec

OŠ Hruševec Šentjur bo skupno obiskovalo 423 učencev, od tega 14 POŠ Kalobje. Matična šola ima vpisanih 30 prvošolcev, na Kalobju bodo trije prvošolčki.

(fotografije še nismo prejeli)

OŠ Slivnica pri Celju ima skupno 276 učencev, od tega 22 na POŠ Loka in 22 na POŠ PrevorjePrvošolcev bo skupno 22, od tega 5 v Loki in 5 na Prevorju.

os-slivnica-pri-celju
Prvošolci OŠ Slivnica pri Celju
pos-loka-pri-zusmu-1
Prvošolci POŠ Loka pri Žusmu z razredničarko Dragico Kladnik ter pomočnico Silvo Kladnik
pos-prevorje
Pevošolci POŠ Prevorje

OŠ Dramlje bo skupno obiskovalo 241 učencev (lani 234), od tega je vpisanih 25 prvošolcev (6 več kot lani).

os-dramlje
Prvošolci OŠ Dramlje

OŠ Blaža Kocena Ponikva ima vpisanih skupno 199 učencev (5 manj kot lani), od tega bo 17 prvošolcev.

os-blaza-kocena-ponikva
Prvošolci OŠ Blaža Kocena na Ponikvi

OŠ Planina pri Sevnici bo obiskovalo 125 šolarjev (5 več kot lani), od tega 14 prvošolcev (2 več kot lani).

os-planina-pri-sevnici
Prvošolci OŠ Planina pri Sevnici
Občina Šmarje pri Jelšah:

OŠ Šmarje pri Jelšah bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 986 učencev (centralno šolo 775, podružnice pa 211), ki so razporejeni v 50 oddelkov (32 na centralni šoli, 18 na podružnicah).

Šolski prag bo prvič prestopilo 107 prvošolčkov, in sicer na centralni šoli 64 prvošolčkov (3 oddelki), POŠ Kristan Vrh 9 prvošolcev, POŠ Šentvid 11 prvošolcev, POŠ Mestinje 3 prvošolcev, POŠ Sveti Štefan10 prvošolcev, POŠ Sladka Gora 5 prvošolcev in POŠ Zibika 5 prvošolcev.

os-smarje-pri-jelsah-1-a
Prvošolci OŠ Šmarje pri Jelšah, 1. a
os-smarje-pri-jelsah-1-c
Prvošolci OŠ Šmarje pri Jelšah, 1. c
os-smarje-pri-jelsah-1-b
Prvošolci OŠ Šmarje pri Jelšah, 1. b
pos-kristan-vrh
Prvošolci POŠ Kristan Vrh z učiteljico Urško Jurak
pos-mestinje
Prvošolci POŠ Mestinje z učiteljico Romano Kocijan
pos-sentvid
Prvošolci POŠ Šentvid z učiteljico Marijo Lupšina
pos-sladka-gora
Prvošolci POŠ Sladka Gora z učiteljico Marjano Krameršek
pos-sveti-stefan
Prvošolci POŠ Sveti Štefan z učiteljico Marto Rihter
pos-zibika
Prvošolci POŠ Zibika z učiteljicama Ireno Čokl in Heleno Rančigaj

B.S.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X