Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Zavod za gozdove: “PD Žusem je bil o širitvi kamnoloma obveščen že ob umestitvi Stolpa ljubezni”


stolp-ljubezni_zusemV začetku meseca smo na Kozjansko.info objavili prispevek o začetku širitve kamnoloma Žusem, zaradi česar so pristojni 1. julija zaradi sečnje dreves zaprli planinsko pot (Strma pot), ki vodi proti Stolpu Ljubezni na Žusmu.

Zaprtje je takrat povzročilo nemalo razburjenja. Pojavile so se namreč informacije, ki so kazale na to, da bo Strma pot za vedno izgubila najzanimivejši skalni del trase.

Ko pa je že vse kazalo, da se bodo strahovi planincev uresničili, so se vpleteni po ponovnem sestanku odločili, da najzanimivejši del planinske poti vendarle ostaja.

V sklopu priprave prispevka smo se na Kozjansko.info za pojasnila obrnili tako na predstavnike Planinskega društva Žusem, ki s potjo upravlja, kakor tudi na predstavnike Krajevne skupnosti Loka pri Žusmu, ki je nosilka rudarske pravice območja kamnoloma. V nekaterih navedbah je bil omenjen tudi Zavod za gozdove Slovenije, od koder pa so nas opozorili, da vse navedbe v prispevku niso resnične oz. korektne.

Zaradi korektnega informiranja javnosti zato spodaj v celoti objavljamo odziv Zavoda za gozdove Slovenije na omenjeni prispevek.

V članku »Najzanimivejšega dela pohodniške poti proti Stolpu ljubezni na Žusmu vendarle ne bodo porušili« z dne 4. 7. 2019, objavljenem na spletni strani Kozjansko.info smo zasledili posamezne navedbe, povezane s Kamnolomom Žusem in ureditvami v okolici samega Stolpa ljubezni na Žusmu. Ugotavljamo pa, da vse navedbe v tem članku žal niso resnične oziroma korektne, med drugim pa se nanašajo tudi na delovanje javne gozdarske službe, ki jo v Republiki Sloveniji v skladu z zakonskimi pooblastili izvaja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).

Navedba, da je ZGS lastnik gozdov ne drži. ZGS nima gozdov v lasti v tem območju, prav tako pa tudi ne pooblastila lastnika za upravljanje z gozdovi. To pooblastilo ima v obravnavanem območju družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ZGS skladno z zakonskimi pooblastili usmerja gospodarjenje z gozdovi in opravlja nadzor nad izvajanjem del v gozdovih. Osnovo za izvajanje del predstavljajo upravne odločbe, ki jih ZGS izdaja na podlagi javnega pooblastila ali v določenih primerih na zahtevo stranke.

Moteča je tudi navedba, da so bili predstavniki planinskega društva s širitvijo Kamnoloma Žusem seznanjeni šele leta 2018. Že ob umestitvi Stolpa ljubezni s pripadajočimi ureditvami v prostor in še pred izgradnjo strme poti (slednja je bila zgrajena okrog leta 2013, kar je evidentirano v dokumentaciji, povezani s tehničnim pregledom stolpa) smo predstavnike planinskega društva seznanili z načrtovano širitvijo kamnoloma. V tem času so bile v toku namreč aktivnosti za spremembo namenske planske rabe, kar je bila osnova za pripravo vseh potrebnih dokumentov za širitev kamnoloma. Pisno smo predstavnike planinskega društva s širitvijo kamnoloma seznanili ob izdaji soglasja k planinskim potem na vzhodni strani razširjenega pridobivalnega prostora v začetku leta 2016.

Glede strme poti, ki je omenjena v objavi, pa poudarjamo naslednje. Predstavniki planinskega društva so bili s strani ZGS večkrat pozvani k legalizaciji te poti. S postopki so seznanjeni, o čemer priča pridobljeno soglasje ZGS za planinske poti na vzhodni strani pridobivalnega prostora (leta 2016). Vendar se do marca 2018, ko je ZGS na Planinski zvezi Slovenije preveril morebitne postopke legalizacije, le ti še niso začeli. O tem obstaja elektronsko sporočilo pristojnih na Planinski zvezi.

Ker so bile v zvezi z dogajanjem v okolici Kamnoloma Žusem in Stolpa ljubezni na Žusmu v zadnjem času v javnost posredovane različne, žal večkrat tudi neresnične informacije, se kot služba, pristojna za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi čutimo pristojne za seznanitev javnosti s korektnimi dejstvi, povezanimi s to prostorsko ureditvijo.