Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost


logo-ra-sotla-eu-slo

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, v Sloveniji zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz treh skladov.

ureditev-zeliscnega-vrta-ob-muzeju-na-prostem-rogatec
Ureditev zeliščnega vrta ob Muzeju na prostem Rogatec

Za edina nepovratna evropska sredstva, ki se razpisujejo na lokalni ravni, na našem območju skrbi LAS Obsotelje in Kozjansko, ki ga vodi Razvojna agencija Sotla, s sedežem v Šmarju pri Jelšah.

LAS Obsotelje in Kozjansko pokriva območje petih občin (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje) in razpisuje sredstva iz dveh skladov; Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Lokalni prijavitelji imajo dostop do sredstev omogočen s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni strani in v drugih lokalnih glasilih. Na javni poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe ter tudi LAS. Prijavljena operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev določenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je osnovni programski dokument za izvajanje instrumenta CLLD.

Dodatna sredstva za uspešnost

LAS je sredi meseca julija s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli dopis o pregledu uspešnosti LAS Obsotelje in Kozjansko. MKGP je preverjal vmesno vrednotenje strategije lokalnega razvoja vseh slovenskih LAS, in sicer s pomočjo preverjanja 4 mejnikov na dan 31. 12. 2018.

investicija-v-izgradnjo-emine-tematske-poti
Investicija v izgradnjo Emine tematske poti

Zaradi uspešnega doseganja vseh štirih mejnikov ocenjevanja, je LAS upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini 419.099,47 €. Tako je celotna kvota denarja nekaj manj kot 1 milijon evrov za sklad EKSRP in 592.834 € za sklad ESRR, skupaj torej 1,5 milijona evrov.

Zaključeni postopki zadnjega javnega poziva

V juniju so na LAS Obsotelje in Kozjansko zaključili izbirni postopek 2. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR. Skladno z določili javnega poziva, so vlagatelji operacije prijaviti na enega od naslednjih ukrepov: podporno okolje za razvoj podjetništva, razvoj in trženje lokalnih potencialov, razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje okolja ali spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga.

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 7 vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh 7 vlog, saj so bile vse administrativno popolne in tako ustrezne za ocenjevanje kakovosti. Na osnovi predloga Ocenjevalne komisije, je Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil 4 operacije, enemu prijavitelju pa je ponudil možnost prilagoditve finančne konstrukcije. Odobrene vloge bodo posredovane pristojnemu organu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) v končno odobritev.
Za slabih 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev EKSRP načrtujejo objavo javnega poziva konec tega in/ali v prvi polovici naslednjega leta.

Doprinos v lokalno okolje
sistem-za-avtomatizirano-izposojo-koles-je-povezal-obcini-podcetrtek-in-rogaska-slatina
Sistem za avtomatizirano izposojo koles je povezal občini Podčetrtek in Rogaška Slatina

Če ne upoštevamo zadnjega razpisa, je bilo do sredine tega leta odobrenih 15 projektov, od tega 11 za sofinanciranje s sredstvi EKSRP in 4 iz ESRR.

Projekti pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja na podeželju, če morda naštejemo le nekaj projektih aktivnosti na območju Obsotelja in Kozjanskega: vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles (Rogaška Slatina in Podčetrtek), ureditev fitnesov na prostem in tematskih igrišč, ureditev postajališč za avtodome, digitalizacija in nadgradnja turistične ponudbe območja, izobraževalne delavnice, upravljanje z odpadki in osveščanje o pomenu ponovne uporabe …

LAS pa je uspešen tudi s prijavami na ukrepu sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, saj so en prijavljan projekt na temo lokalne samooskrbe (Jem drugače, jem domače!), že zaključili, dva pa izvajajo skupaj s partnerji na območju LAS in slovenskimi LAS-i (Pametne vasi za jutri in približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem).

Če bi želeli o projektih in možnosti prijave izvedeti več, spremljate spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko ali jim sledite na Facebook strani.

 

v-vseh-naseljih-obcin-bodo-urejeni-fitnesi-na-prostem-in_ali-tematska-igrisca
V vseh naseljih občin bodo urejeni fitnesi na prostem in/ali tematska igrišča
urejen-pumptrack-v-smarju-pri-jelsah
Urejen pumptrack v Šmarju pri Jelšah
nadgradnja-lokalne-gastronomije-stirihodni-emin-meni
Nadgradnja lokalne gastronomije “štirihodni Emin meni”