Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Janko Šket na volitve v Šmarju z močno samostojno listo

V bitko za župansko mesto v občini Šmarje pri Jelšah se je četrti po vrsti vključil Janko Šket, ki bo kandidiral s svojo listo, na kateri so nekatera znana imena iz šmarske občine. 

Predstavitev kandidature je opravil v prostorih Društva vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah, ob prisotnosti skoraj vseh kandidatov z liste pa je opravil tudi skupno fotografiranje.

Janko Šket v šmarskem okolju še zdaleč ni neznano ime. Dobri dve desetletji je bil član Slovenske demokratske stranke, ki jo je zastopal tudi v občinskem svetu. Njihove poti so se pred časom razšle, predvsem zaradi tega, ker niso imeli več istih pogledov in ker sam želi razmišljati z lastno glavo.

Na prejšnjih lokalnih volitvah je kot županski kandidat zasedel drugo mesto, tako kot tudi leta 2010.

Na sliki z leve: Gorazd Močnik, Janko Šket in Matjaž Štruklec
Na sliki z leve: Gorazd Močnik, Janko Šket in Matjaž Štruklec

Sam je nosilec v volilni enoti 2, ki zajema osrednji del občine, na listi pa so še Klavdija Lipnik Čakš, Boštjan Vreže, Lučka Regoršek, mag. Igor Prah, Helena Romih in Alojz Tirgušek. Nosilec liste v volilni enoti 1 je Matjaž Štruklec (KS Šentvid in Sveti Štefan; Marjanca Žaberl, Niko Petelin, Urška Leskovar, Silvester Slatenšek), v VE 3 pa je nosilec Gorazd Močnik (Kristan Vrh, Mestinje, Lemberg, Sladka Gora, Tinsko, Zibika, Dol – Sp. Mestinje; Ana Marie Vahen, Jože Tratenšek, Barbara Vozlič, Davorin Kosovel, Špela Pogelšek, Kristjan Hajnšek). Oba nosilca sta tako kot Šket aktualna svetnika SDS, iz vrst DeSUS pa je na listi tudi Jože Tratenšek.

Janko Šket je med drugim tudi predsednik Nadzornnega sveta OKP Rogaška, opravlja pa tudi delo sodnika porotnika na okrožnem sodišču v Celju
Janko Šket je med drugim tudi predsednik Nadzornnega sveta OKP Rogaška, opravlja pa tudi delo sodnika porotnika na okrožnem sodišču v Celju

Področje družbenih dejavnosti je po njegovem eno najbolje urejenih. V zadnjih letih opaža več medsebojnega sodelovanja društev, kar pripomore k splošnemu utripu v občini. S podporo Zavoda za turizem, šport in mlade je treba stremeti k širši prepoznavnosti šmarskih znamenitosti in krepiti ostalo ponudbo.

Naredimo Šmarje še lepše, kot že je.

Nekaj poudarkov iz njegovega županskega programa

Sam je podpornik izgradnje klasičnega bazena, ki bi ga začel graditi v letu 2019. Prav tako meni, da je treba čim prej začeti s plinifikacijo naselja Šmarje in bližnje okolice.

Največji izziv je po njegovem Jelšingrad s pripadajočimi zemljišči, kar je sedaj v občinski lasti. Sam bi si želel, da še nekaj zemljišč postane stavbnih in da se na tem območju končno nekaj premakne.

Zelo pomembnen projekt, ki je v teku, je gradnja stavbe, kjer bo v bodoče domovala občinska uprava, do česar je bil sprva skeptičen. Pohvalil je prizadevanje podjetja Latis, ki se je lotilo projekta.

Eden največjih programskih poudarkov je enakomeren razvoj vseh 10 krajevnih skupnosti, kjer potreb nikoli ne zmanjka.

Kot aktiven gasilec je blizu temu področju, zato imajo v programu tudi zapisano obnovo vseh gasilsko-kulturnih domov v občini, razen na Sladki gori, kjer je bil pred 9 leti zgrajen nov.

Na področju gospodarstva meni, da so v občini nekaj priložnosti žal zamudili, saj so se obstoječe cone napolnile, tako da bo treba pospešeno pristopiti k urejanju novih (Šmarje vzhod in zahod, Šentvid, Grobelno).

Več o kandidatu za župana Občine Šmarje pri Jelšah, Janku Šketu, podrobneje o njegovem programu in o sestavi liste si preberite na tej povezavi (klik!)

Sam je kot kmet, ki obdeluje 24 ha površin in 4.000 trsov aktiven tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici, kjer drugi mandat vodi celjsko območno enoto. Po njegovem se na tem področju največ pozablja na manjše in hribovske kmete. Je velik zagovornik doma pridelane hrane. Na tem področju se dogajajo premiki, si pa želi, da bi še več tovrstne hrane prišlo v javne zavode.

Aktualni občinski svetniki, poleg omenjenih še Jože Tratenšek, šmarsko občino poznajo tudi skozi proračun
Aktualni občinski svetniki, povsem desno je Jože Tratenšek, šmarsko občino poznajo tudi skozi proračun

Šmarski proračun znaša okoli 10 milijonov evrov, od česar je 60 % namenjenih tekočim transferjem, ostalo pa za invesiticije. Ta del si želi povečati s pridobivanjem dodatnih sredstev, ki bi jih med drugim namenim hitrejši obnovi cestne infrastrukture. Po njegovem bi bila namesto sedanjih 5 do 7 kilometrov bolj ustrezna dolžina obnov 10 kilometrov omrežja na leto, da bi v 30 letih zajeli celotno mrežo.

V okviru državne cestne mreže je treba urediti križišče pri Kašči in v Mestinju.

Eden večjih izzivov je gradnja nadomestne magistralne ceste skozi Šmarje, kjer je bila zaradi nasprotovanja nekaterih pred osmimi leti zamujena velika priložnost.

Za primernega zaveznika za izpeljavo tega projekta vidi aktualnega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Pri tem projektu bi bilo treba čimbolj strniti vrste s sosednjimi občinami.

V zadnjem območju se v Šmarju pogosto dogajajo poplave. Eden od razlogov je tudi neaktivnost koncesionarja, ki ne skrbi v dovoljšnji meri za urejanje tega področja. Kot dodatno rešitev vidi umestitev suhih zadrževalnikov.

Vse občane je na koncu pozval, da se s svojim potrebami in predlogi obrnejo nanj oz. na svetniške kandidate. V tem slogu namerava nadaljevati tudi po volitvah, in sicer v smeri inovativnega prepoznavanja potreb občanov, kakor tudi biti odprt do drugačnih mnenj in pobud.

Sam obljublja in tudi od drugih pričakuje korektno volilno kampanjo, kakor tudi drugi krog županskih volitev, po njih pa, da bo prišlo do konstruktivnega sodelovanja vseh.

*Naročena objava