Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Trajnostno mobilno Obsotelje povezalo Podčetrtek in Rogaško Slatino (foto)


kolesa6

Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina od zdaj nista povezana samo s cestno infrastrukturo in razgibano kolesarsko stezo, temveč tudi s trajnostnimi vozili – po domače kolesi, ki si jih lahko izposodite v novem sistemu kolesnih izposojevalnic. Sledi še seveda največji povezovalni projekt – ponovna oživitev Vonarskega jezera, ki bo po optimističnih napovedih zaživel leta 2020.

Prispevek z otvoritve na Slatinskem koncu smo že objavili, ta reportaža pa je namenjena otvoritveni slovesnosti v Podčetrtku.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje«, skupaj s partnerji: občino Rogaška Slatina, Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ; Športnim društvom Osnovne šole Podčetrtek in Termami Olimia, kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, sofinancirane iz sklada ESRR.

Projekt »Trajnostno mobilno Obsotelje« se nanaša na tematsko področje varstva okolja in ohranjanje narave, s ciljem spodbujanja ukrepov trajnostne mobilnosti, hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega, ki se nanašajo na ustvarjanje delovnih mest in večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Projekt se je izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ter v partnerstvu  z občino Rogaška Slatina, saj imata obe občini skupni interes in potrebe po izboljšanju trajnostne mobilnosti. Z ukrepi trajnostne mobilnosti želijo v lokalnem okolju spodbujati hojo,  kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega prometa.

Včeraj se je pričelo poskusno obratovanje avtomatiziranega sistema izposoje koles  »Mobilno Obsotelje«  v sklopu katerega ima občina Podčetrtek svoj prepoznavni znak »Via Obsotelje«. S tem namenom so bile izvedene delavnice, prikazan praktičen prikaz uporabe, prav tako pa je bila pri Ticu Podčetrtek opravljena uradna otvoritev sistema, za katerega je poskrbel partner v projektu Športno društvo OŠ Podčetrtek.

kolesa14

Vrednost celotnega projekta z vsemi aktivnostmi partnerjev znaša 151.992,63 EUR  in le-ta bo sofinancirana v višini 100.000,00 EUR s strani EU – ESRR in RS. Partnerji  bodo v letu 2018 zagotovili lastna sredstva v višini 51.992,63  EUR.

Uporabniki bodo do koles lahko dostopali v obeh občinah, ne glede na kraj izposoje pa bo uporabnik kolo lahko vrnil na katerikoli postaji znotraj sistema. Ta pokriva 6 lokacij, po 3 v vsaki občini. Vsaka postaja je opremljena z 10 priključnimi mesti, od tega jih je 7 opremljenih s kolesi, ostala so prosta in omogočajo pretok koles med postajami. Izmed 7 koles na posamezni postaji sta po dve električni. Navedeno pomeni, da je znotraj sistema trenutno zagotovljenih 42 koles, od tega 12 električnih – polovica v Podčetrtku in polovica v Rogaški Slatini.

Še fotogalerija:

 

K. C.