Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

106-metrskega razglednega stolpa v Rogaški Slatini ne bo, saj je z naložbo preveč tveganj


Projekt Razgledni stolp Kristal, s katerim bi Rogaška Slatina dobila 106 metrov visok stolp in obenem najvišjo stavbo v Sloveniji, je ustavljen. Tako so na seji Občinskega sveta v sredo odločili občinski svetniki.

Občina je takšen sklep sprejela ob upoštevanju vseh znanih dejavnikov, predvsem pa dejstva, da je nadaljevanje postopka povezano s porabo proračunskih sredstev in je hkrati še vedno negotovo z vidika možne realizacije ciljev.

Občina Rogaška Slatina je v začetku februarja na seji Občinskega sveta predstavila načrt po katerem bi se v Rogaški Slatini zgradil 106 metrov visok razgledni stolp, ki bi obenem predstavljal tudi najvišjo stavbo v Sloveniji. Stolp, ki ga je podprl tudi župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, naj bi stal na območju stare glasbene šole v centru mesta, kjer je občina pred časom postala lastnica nepremičnin. Vrednost turistične atrakcije je bila takrat ocenjena na 2,1 milijona evrov.

Načrtovan projekt so občani sprejeli različno. Od tistih, ki se jim je zamisel zdela odlična turistična popestritev kraja, do nasprotnikov, ki se jim postavitev takšnega stolpa ni zdela smiselna iz večih vidikov. Kot argumente proti projektu so nasprotniki, ki so med drugim ustvarili tudi svojo Facebook skupino, kjer so vse deležnike vseskozi pozivali k premisleku, med drugim navajali, da je enak razgled na voljo že iz obstoječe stolpnice “Terapija”, pa tudi s sosednjega hotela, da je bila pred leti zgrajena že razgledna ploščad pri avtobusni postaji, razgledna stolpa, ki propadata, pa sta tudi že na Janini in Bellevueju, itd..

Po burnih zadnjih tednih in žolčnih debatah okrog razglednega stolpa Kristal so se torej občinski svetniki na seji Občinskega sveta v sredo odločili, da se projekt ustavi. Za pojasnila in komentar smo zaprosili tako Občino Rogaška Slatina, kot tudi skupino nasprotnikov, ki je bila preko svoje strani na Facebooku vseskozi zelo kritična.

Z občine:

razgledni_stolp_kristal_osnutek_2018_1Na Občini Rogaška Slatina so pojasnili: S sklepom dne 12. 2. 2018 smo začeli postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina, predvsem z namenom prostorske umestitve objekta Razgledni stolp Kristal, na lokaciji t.i. »stare glasbene šole,«.

V postopku so bili najprej pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. Glede na vsebino prejete dokumentacije je praktično nemogoče oceniti, ali bi občina v nadaljevanju lahko zadostila vsem zapisanim zahtevam in uspešno zaključila postopek. Še posebej izstopajo smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine, čeprav je predlagana lokacija razglednega stolpa zunaj območja zaščitenega naselbinskega spomenika.

Sočasno so bili pretehtani tudi interesi ostalih deležnikov, predvsem občanov v območju urejanja na eni strani, ter turističnega in ostalega gospodarstva na drugi. Ob upoštevanju vseh znanih dejavnikov, predvsem pa dejstva, da je nadaljevanje postopka povezano s porabo proračunskih sredstev in je hkrati še vedno negotovo z vidika možne realizacije ciljev, smo sprejeli sklep, s katerim se postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina ustavi.

Komentar nasprotnikov projekta Razgledni stolp Kristal še čakamo.

rokovo-poletje-2018-klik