Preigravanja med ravnateljem OŠ Rogatec in starši se nadaljujejo

12. 12. 2017 20:17

Potem ko je Inšpektorat RS za šolstvo pred dobrim mesecem na Osnovni šoli Rogatec ugotovil kršitve pri izboru predstavnikov v svet staršev ter odredil ponovitev vseh postopkov, se stvari ponovno zapletajo. 

Ravnatelj Viljem Prevolšek se je namreč odločil, da ne prizna ponovno izvoljenih predstavnikov sveta staršev iz oddelkov, kjer se ponovljenega izbora na roditeljskih sestankih ni udeležila vsaj polovica staršev.

Tako na včerajšnji seji sveta staršev niso glasovali o dveh predstavnikih sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Rogatec, ker starši niso dobili ravnateljevega zagotovila, da bo rezultat glasovanja upošteval tudi, če mu izvoljenci ne bodo po volji.

Gre za manevre, s katerimi se ravnatelj najbrž želi izogniti temu, da bi v svet zavoda prišla predstavnika staršev, ki sta kritična do njegovega dela, saj bi s tem v vrhovnem organu JZ VIZ OŠ Rogatec izgubil večinsko podporo.

Razmere na Osnovni šoli Rogatec so napete že od začetka letošnjega šolskega leta, ko je staršem dokončno prekipelo in so se uprli Prevolškovemu vsakoletnemu vplivanju na izbor predstavnikov sveta staršev.

O tem, pa tudi drugih nepravilnostih, ki so jih na ravnatelja Prevolška naslovili tako starši kot bivši zaposleni, smo na Kozjansko.info že pisali v seriji člankov.

Nekatere očitane nepravilnosti bodo dokončno razčiščene na sodišču. Zadnje dni pa ponovno najbolj vre okrog izborov predstavnikov sveta staršev.

Kot smo poročali v zadnjem prispevku, je Inšpektorat za šolstvo v ugotovitvah inšpekcijskega nadzora pritrdil staršem glede očitanih nepravilnosti pri izboru predstavnikov sveta staršev v minulih letih. A hkrati je inšpektorat odredil tudi ponovitev vseh postopkov izbora oddelčnih predstavnikov, in to kljub temu, da so starši letos končno dosegli, da je bil svet staršev izbiran na način, kot so ga vseskozi zahtevali. Torej brez vplivov ravnatelja.

Obenem je Prevolšek inšpekcijsko odločbo obrnil v svoj prid, da bi zamajal letošnji sestav sveta staršev, ki njegovemu načinu vodenja šole ni naklonjen,

Ravnatelj o roditeljskih sestankih ni poročal svetu staršev

Seveda pa brez zapletov tudi tokrat ni šlo. Starši namreč Prevolšku očitajo, da svetu staršev do danes ni posredoval niti enega poročila roditeljskih sestankov, in to kljub temu, da je bilo to ravnatelju odrejeno v odločbi inšpektorata. Poleg tega bi moral ravnatelj najkasneje do 20. novembra inšpektoratu pisno poročati o izvedenih roditeljskih sestankih.

Starši so se zato ponovno obrnili na inšpektorat za šolstvo. Ker sami od ravnatelja niso dobili nobenega poročila, so namreč želeli izvedeti, ali je poročila v zaukazanem roku dobil vsaj inšpektorat.

Na poizvedovanje so se na inšpektoratu odzvali zgolj s kratkim pojasnilom, da je izvrševanje opozoril v omenjeni zadevi v teku, naloga inšpektorata pa da je voditi postopek in spremljati spoštovanje zakonodaje v delu, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti in določeni roki za odpravo nepravilnosti.

Svet staršev je tako ostal brez jasnih informacij tudi s strani inšpektorata.

Izglasovanih predstavnikov nekaterih oddelkov Prevolšek ni upošteval

Po zapletih s poročili pa se je zapletlo tudi pri vprašanju legitimnosti ponovno izglasovanih predstavnikov v nekaterih oddelkih. Ponekod se je namreč roditeljskih sestankov udeležilo zgolj nekaj staršev. Kljub temu so se v teh primerih glasovanja oddelčnih predstavnikov sveta staršev izvedla, saj naj bi od predstavnikov šole dobili zagotovila, da bo upoštevano vsako glasovanje, ne glede na udeležbo. Tudi s strani inšpektorice naj bi prišla jasna zagotovila, da kvorum pri glasovanjih ni potreben.

A ravnatelj se kasneje s tem ni strinjal in se je naslonil na določilo poslovnika šole, ki pri glasovanjih določa kvorum 50 odstotkov. Prevolšek zato izidov glasovanj, pri katerih ni bila prisotna vsaj polovica staršev določenega oddelka, ni priznal. Predlagal je, naj v teh oddelkih še enkrat skličejo roditeljske sestanke ter ponovno izvedejo glasovanja predstavnikov oddelkov.

Na seji sveta staršev se je ravnatelj na kvorum požvižgal

Zapleti so se nadaljevali tudi na včerajšnji seji sveta staršev, kamor je Prevolšek ponovno povabil zgolj s kvorumom izglasovane predstavnike oddelkov.

Na njej naj bi namreč izvedli glasovanje o dveh predstavnikih sveta staršev v svet zavoda. Ker pa je bilo na sejo povabljenih manj kot polovica predstavnikov oddelkov, so prisotni pred glasovanjem želeli najprej dobiti jasno zagotovilo ravnatelja, da bo izid glasovanja kljub temu upošteval. Ravnatelj se glede tega ni želel jasno izreči, temveč je zgolj zahteval, da se glasovanje izvede. Ker pa starši niso želeli glasovati, dokler ne dobijo jasnega zagotovila ravnatelja, je ta sejo še pred glasovanjem zapustil.

Za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda sta bila sicer predlagana Fredi Ferčec za predsednika in Valerija Boršič za namestnico.

Zdi se, da se zgodba okrog OŠ Rogatec še dolgo ne bo zaključila. Ob takšnem nadaljevanju pa nebi bilo nič nenavadnega, če svet staršev ne bi bil konstituiran niti do konca šolskega leta. Naslednja seja sveta staršev naj bi bila sicer predvidena za konec januarja 2018.

Blaž Skok

jug-polsi-klik

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X