Kaj o zapletu glede imenovanja direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pravijo nekateri vpleteni

7. 3. 2016 23:19

zd-smarj2Glede na zaplete okoli imenovanja direktorice JZ ZD Šmarje pri Jelšah, kateri so šmarski občinski svetniki minuli teden že drugič odrekli soglasje k imenovanju,  smo za komentar povprašali župana sosednjih občin Rogaška Slatina in Podčetrtek, ki sta Ireno Nunčič potrdili. Za mnenje smo se obrnili tudi na dosedanjo direktorico Nunčičevo.

Če na kratko povzamemo dogajanje preteklih dni, so v sredo, 2. 3. 2016, na seji občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah svetniki že drugič zapored zavrnili predlog Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, da dosedanji direktorici Ireni Nunčič podajo soglasje k imenovanju za nov direktorski mandat, kar utemeljujejo z mnogimi razlogi.

OČITKI ŠMARSKE OBČINE: DIREKTORICA NE UPOŠTEVA DOPISOV IN ZAHTEV SEDEŽNE OBČINE IN NE VODI PRIMERNEGA DIALOGA

Navajamo samo nekatere, ki jih je v obežnem dokumentu v imenu Občine Šmarje pri Jelšah na seji predstavila odhajajoča v.d. direktorice občinske uprave Zlatka Pilko.  Nunčičevi očitajo, da od nastopa svoje funkcije v letu 2008 ni upoštevala mnenj in predlogov strokovne službe, odločitve in predloge je sprejemala brez posvetovanja z županom in strokovno službo, da so plani porabe sredstev za investicije nepregledni in neusklajeni z njihovo občino, ne strinjajo se z njeno poslovno politiko glede porabe sredstev – virov za investicije, Nunčičeva prav tako ne predlaga razporeditve presežka prihodkov nad odhodki. Glede preverbe odnosov med direktorico in kolektivom je svet zavoda predlagal izvedbo notranje ankete, a je to Nunčičeva z odvetniškim mnenjem zavrnila.

Očitno bo okoli vročega stola mesta direktorja JZ ZD Šmarje pri Jelšah še nekaj časa vroče, nas pa je zanimalo, kako so nastalo situacijo komentirali drugi vpleteni v zgodbo. Šmarski zdravstveni dom namreč deluje na območju šestih občin in v preostalih petih Nunčičevo za direktorico podpirajo.

PETER MISJA: ŠMARSKA OBČINA DELA VELIKO NAPAKO, KER NAS NE OBVEŠČA, KAJ JE NAROBE

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, je odločitev zavrnitve šmarskega sveta komentiral takole: »V praksi 11-letnega županovanja je zadeve okoli zavodov vedno koordinirala matična občina. Podobne zadeve smo vedno reševali skupaj. Zato menim, da je velika napaka matične občine, tj. Šmarje pri Jelšah, da z argumenti ni našla rešitve oz. nas sklicala, da bi tudi ostali župani vedeli, kaj je narobe.

Še več, prvič je šlo celo za tajno glasovanje. 1.3. smo bili župani s strani vodstva ZD sklicani na sestanek v Šmarje pri Jelšah, kjer so poleg vodstva ZD bili prisotni še 4 zdravniki, ki so tudi jasno povedali, da podpirajo delo ZD. Žal je edini manjkal župan matične občine, kolega Stanko Šket.

Menim, da se bo potrebno vsesti skupaj in z argumenti razrešiti situacijo. Glas enega v tako velikem območju, kot vidimo, pomeni veliko. Po drugi strani pa se zdi sklicevanje sej in glasovanje nas ostalih občin poniževalno in nas osmešuje. Zato bo prav gotovo nastal še kak problem s kakim skupnim zavodom, kjer so nekateri zelo nezadovoljni, pa župani nekako rešujemo probleme.«

O podpori direktorici Ireni Nunčič je Peter Misja povedal, da je dobra koordinatorka in vodja, podporo ima zaradi uravnovešenosti financ,celo presežki, novi specialisti (5), zdravniki, ki bi se lahko upokojili, zagotavljajo, da bodo delali do konca specializacije, prihod specialistov za pediatre in novega pediatra, investicije v zdravstvene domove in nujno medicinsko pomoč, dobro in učinkovita koordinacija in komunikacija med ZD.

Mag. BRANKO KIDRIČ: NUNČIČEVA JE PRINESLA VEČ POZITIVNIH SPREMEMB V DELOVANJU ZAVODA

Mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, je svoje mnenje o istem vprašanju podal takole: »Vsak občinski svet ima legitimno pravico odločati, tako tudi Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah. Je pa res, da je potrebno na ta zavod gledati nekoliko širše, saj gre za skupni zavod šestih občin, in je zato za funkcioniranje takšnega zavoda potreben širši konsenz pri usklajevanju delovanja zavoda. Pri tem pa ne gre za pričakovati, da bodo vsi interesi posamezne občine udejanjeni.«

Mag. Branko Kidrič je podporo Nunčičevi pojasnil takole: »Kot smo že zapisali v gradivu za občinski svet, ki se je nanašalo na izdajo soglasja za direktorico Ireno Nunčič, je njeno predhodno delo odsevalo več pozitivnih sprememb v delovanju zavoda, ki so povezane predvsem z racionalizacijo stroškov in usmerjenim delovanjem za ohranitev in izboljšanje standarda za uporabnike storitev. Tudi mi smo imeli sicer nekaj pripomb na njeno delo, predvsem pa na zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov splošne medicine v Rogaški Slatini, vendar pa smo večino teh stvari rešili na skupnih sestankih.«

PRIČAKUJEJO KOORDINACIJO, ARGUMENTE IN OBRAZLOŽITEV ZA SKUPNO DOBRO

Oba župana smo povprašali tudi o tem, kaj pričakujejo od šmarske občine, ki že drugič ni dala soglasja.

»Od matične občine pričakujem koordinacijo, argumente in predvsem obrazložitev za skupno dobro. Menim, da politika v tako majhne sredine ne spada, spada pa odgovornost, ki jo bodo morali nekateri še kako pokazati,« je povedal Peter Misja, medtem ko je  mag. Branko Kidrič povedal naslednje:
»Od Občine Šmarje pri Jelšah smo pričakovali, da bo sklicala posvetovalni sestanek županov občin ustanoviteljic, na katerem bi izmenjali mnenja o nastali situaciji. Ker tega ni storila, bo to storila Občina Rogaška Slatina v prihodnjih dneh.«

IRENA NUNČIČ: ČE ME NE BI ODSLOVILI, BI V RAZPRAVI NA SEJI POJASNILA IN Z ARGUMENTI ZAVRNILA OČITKE

Pridobili smo tudi odgovore direktorice Irene Nunčič, ki na očitke šmarskega občinskega sveta pravi, da se je ponovno odločal na podlagi enostranskih informacij. »Če me ne bi tako hitro odslovili (sama sem bila prepričana, da bodo po mojem odhodu glasovali, ne pa dolgo razpravljali), bi lahko že na sami seji v razpravi pojasnila in z argumenti zavrnila očitke,« je zapisala Nunčičeva. O tem, ali misli pri kandidaturi vztrajati tudi v prihodnje, je odgovorila: »O novem razpisu in prijavi na razpis je v tem trenutku po mojem mnenju preuranjeno govoriti.«

Za mnenje smo prosili tudi predsednico sveta zavoda JZ ZD Šmarje pri Jelšah, gospo Bojano Gobec, dr. med., spec. spl. med, a odgovora nismo prejeli pravočasno.

Dogajanje okoli imenovanja direktorja JZ ZD Šmarje pri Jelšah bomo spremljali še naprej.

Jasna Colnerič

slavija-polsi-klik

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X