Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Barbara Plemenitaš, direktorica Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina: “Z optimizmom zremo v leto 2012”


Z Barbaro Plemenitaš, direktorico Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina, smo govorili o uspešnosti Rogaške Slatine kot turistične destinacije v letu 2011, pričakovanjih za leto 2012, zadovoljstvu turistov s turistično ponudbo in o dejavnostih zavoda. Kot je povedala direktorica, se glede na porast števila gostov in nočitev v letu 2011 kriza ne področju turizma v Rogaški Slatini ne pozna. Do porasta nočitev je prišlo tudi v prvem trimesečju letošnjega leta. Sicer je zavod za turizem precej aktiven, več o njihovih dejavnostih in načrtih za prihodnost pa si preberite v intervjuju. 

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v Rogaški Slatini v letu 2011 265.928 prenočitev, kar je 5,74 % več kot v letu 2010. Opazen je porast števila gostov in prenočitev. Kako vi ocenjujete uspešnost Rogaške Slatine kot turistične in zdraviliške destinacije v letu 2011? Se kriza na področju turizma v Rogaški Slatini pozna?

Glede na porast tako števila gostov kot nočitev bi lahko rekli, da se kriza na področju turizma v Rogaški Slatini ne pozna. Dejstvo pa je, da je bilo za doseganje teh rezultatov potrebnega dosti več napora in vlaganja v promocijske  aktivnosti, kot če krize ne bi bilo. Splošno gledano lahko rečem, da smo na ravni destinacije zadovoljni in z optimizmom zremo v leto 2012.

Kakšna pričakovanja imate za leto 2012? Prvo trimesečje je minilo, ste z rezultati do zdaj zadovoljni?

Težko komentiram za posamezen turistični subjekt. Glede na dejstvo, da smo v lanskem letu kot destinacija imeli porast števila prihoda gostov kakor tudi porast števila nočitev, lahko rečem, da so naša pričakovanja upravičeno visoka, še posebej pa glede na to, da smo samo pri hotelskih namestitvah v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležili porast nočitev za 6 %.

Leta 1999 so bili na prvem mestu po številu prenočitev v Rogaški Slatini Slovenci z 41 % vseh prenočitev, na drugem mestu Italijani z 28 %, na tretjem mestu Avstrijci s 16 %, na četrtem mestu Hrvati s 7 %, na petem pa Nemci s 3 %. V zadnjih 10 letih se je struktura gostov po državni pripadnosti spremenila – leta 2011 so po številu prenočitev prednjačili Rusi s 34 % vseh prenočitev, na drugem mestu so bili Slovenci z 21 %, na tretjem mestu Italijani z 20 %, na četrtem mestu so Ukrajinci s 5 %, na petem mestu pa Avstrijci s 4 %. Prišlo je do porasta ruskih in ukrajinskih gostov ter do upada slovenskih in avstrijskih gostov. Čemu pripisujete spremembe v strukturi gostov po državni pripadnosti?

Te spremembe v strukturi gostov po državni pripadnosti so samo logična posledica orientiranosti turizma (ali večjih turističnih subjektov) Rogaške Slatine še na druga tuja tržišča.

Ste direktorica Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina. S katerimi dejavnostmi se zavod ukvarja?

V prvi vrsti zavod skrbi za promocijo celotnega območja občine Rogaška Slatina, sooblikuje turistično ponudbo občine, (sub)regije in Slovenije, spodbuja razvoj turističnih proizvodov našega območja, v okviru Turistično-informativnega centra (TIC) pa izvaja informacijsko turistično dejavnost (zbiranje, posredovanje in analiziranje informacij turističnega značaja) in vodniško službo. Zavod ima v upravljanju tudi Paviljon kaktej – zbirka kaktusov in Informacijsko središče Boč, kjer si je po predhodni najavi možno ogledati multivizijo o Krajinskem parku Boč. Z letom 2012 pa se predvideva tudi upravljanje s Kulturno-turističnim središčem Rogaška Slatina, ki naj bi na celovit način združilo tradicijo proizvodnje kristalnega stekla, zdraviliškega turizma in učinke zdravilne vode, obenem pa nudilo tudi prostor za izvajanje prireditev. Na ogled bo na voljo tudi grafična zbirka Kurta Müllerja in zbirka domačega ustvarjalca Nanija Poljanca. V središču bo tako mogoče dobiti celovito informacijo o ponudbi in značilnostih našega kraja. Drugače pa zavod tudi organizira in izvaja prireditve: festival Musica v mesecu avgustu, prireditev ob svetovnem dnevu turizma in martinovanju ter številne druge promocijske dogodke. V letu 2012 smo začeli z marketi lokalne kulinarične ponudbe Rogaška ponuja.

So gostje, ki pridejo v TIC Rogaška Slatina, na splošno zadovoljni s turistično ponudbo v Rogaški Slatini? Obstaja kaj, kar morda v Rogaški Slatini pogrešajo?

Po besedah gostov, ki pridejo k nam na TIC, so več kot zadovoljni. Vsekakor beležimo vsako njihovo željo, pripombo in poskušamo to v naši ponudbi dopolniti. Gostje so najbolj pogrešali internetno stran Rogaške Slatine s turistično vsebino, kar smo v preteklem letu v zavodu tudi realizirali. Tako je v sodelovanju z različnimi turističnimi subjekti Rogaške Slatine nastal turistični portal destinacije Rogaška Slatina www.rogaska-tourism.com, ki je vzpostavljen v 6 jezikih. Na njem je predstavljena celovita turistična ponudba Rogaške Slatine – namestitve, zdravstvene in medicinske storitve, wellness storitve, gastronomska ponudba, namigi za potepe in oglede, tematski programi, koledar prireditev in ostalih dogodkov … Kot pomoč pri informiranju naših gostov smo v tiskani verziji izdali še turistični vodnik Rogaške Slatine in okolice v žepnem formatu. Na TIC-u se je vzpostavila tudi Info WiFi točka TIC, s katero smo zagotovili brezplačen dostop do interneta v zdraviliškem jedru (brezžično internetno omrežje). V letu 2012 imamo v načrtu vzpostaviti javno E-točko na TIC-u Rogaška Slatina, kjer bi imeli naši obiskovalci prost dostop do interneta in računalnika, ter prenovo TIC-a.

Gostje so si zagotovo različni med sabo, imajo različne potrebe in motive za prihod v Rogaško Slatino. Obstaja kakšna vzporednica med njimi? Kaj lahko najdejo v Rogaški Slatini, pa v drugih slovenskih zdraviliških krajih ne morejo?

Predvsem to, da smo edinstveni po svoji naravni mineralni vodi Donat Mg in njenih učinkih, da je ta t. i. čudež narave osnova številnih postopkov priznanega Medical centra, katerega kader je visoko strokovno usposobljen. Da smo že stoletja priljubljeno evropsko zdravilišče, ki je znalo združiti tradicijo s sodobnimi medicinskimi dognanji ter razvilo vrhunske programe, da jih lahko ponujamo vsem, ki se zavedajo pomena skrbi za svoje zdravje, dušo in telo.

Leta 1991 je bila Rogaška Slatina po številu prenočitev med slovenskimi turističnimi kraji na 4. mestu (več nočitev so zabeležili v krajih Portorož, Ljubljana in Bled). 20 let pozneje (leta 2011) pa je bila Rogaška Slatina po številu nočitev na 11. mestu  med slovenskimi občinami – prehiteli so jo Piran, Ljubljana, Brežice, Bled, Moravske Toplice, Izola, Podčetrtek, Bohinj in Koper. Je Rogaška Slatina v zadnjih 20 letih na področju turizma morda naredila premalo v primerjavi z drugimi slovenskimi turističnimi kraji?

Ne bi rekla, da je Rogaška Slatina naredila v preteklem obdobju na področju turizma premalo, kvečjemu je naredila veliko. Dejstvo je, da Rogaška Slatina gradi v smeri bolj individualnega pristopa do svojih gostov in ne toliko v smeri masovnega turizma. Nekateri bi temu rekli, da gradi svojo prihodnost v smeri elitnejšega turizma. V Rogaški Slatini so se v obdobju zadnjih desetih let obnovile skoraj vse hotelske  kapacitete, nastalo je tudi nekaj novih kapacitet, nivo namestitve je v večini hotelov na ****. Rogaška Slatina ima v največji meri stacionarne goste (ne enodnevne obiskovalce), ki so v naši destinaciji v preteklem letu bivali v povprečju 6,3 dni in se k nam z veseljem vračajo. Pri primerjanju statističnih podatkov posameznih destinacij, tudi nočitev, je namreč treba upoštevati, kaj statistika vse šteje za nočitev. Število nočitev seveda ni edino merilo uspešnosti posamezne destinacije, kar v Rogaški Slatini tudi vztrajno dokazujemo. V večstoletni tradiciji turizma so v Rogaško Slatino prihajali obiskovalci, ki so od dopustovanja želeli nekaj več in so bili to pripravljeni tudi plačati.

Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju v Rogaško Slatino pritegnili še več turistov?

Nenehen dvig kakovosti storitev, pestrost programov, s katerimi bi privabili še nove ciljne skupine obiskovalcev, za kar si na ravni destinacije ves čas prizadevamo. S stališča našega zavoda bi si še več obiskovalcev želeli iz naslova doživljajskih programov, pa tudi iz naslova obiskanosti prireditev, za kar se v zavodu iz leta v leto tudi trudimo. Skozi najrazličnejše tematske programe želimo predstaviti zgodbo Rogaške Slatine – z vključitvijo ogleda znamenitosti ali prireditev. Seveda je treba poskrbeti za primerno infrastrukturo (npr. pri tematskih  poteh), animirati in vključiti številna društva, ki bodo pripravljena sodelovati pri izvedbi teh programov itd. Dejstvo je, da smo turistični kraj – po mnenju komisije TZS najlepše urejen zdraviliški kraj 2011, zato je treba nenehno negovati pozitiven odnos lokalnega prebivalstva do turistov in turizma.

V spodnjem videoprispevku lahko poslušate del pogovora z Barbaro Plemenitaš, v katerem predstavlja dejavnosti Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina.

 
 
Priporočamo še: 
 
 
 
 
t/f/v: Melita Perkovič