Seja OS Šmarje: Čuješ in Šket podžupana, bazen bo postavljen do leta 2015 (foto in video)

28. 1. 2011 18:20

podzupanaObčina Šmarje pri Jelšah bo imela v letu 2011 rekordno visok proračun. Občinski svetniki so na 3. redni seji v tem mandatu potrdili najpomebnejši dokument občine, ki predvideva nekaj več kot 12 milijonov odhodkov in dobrih 11 milijonov in pol prihodkov. Burna je bila tudi razprava o številu podžupanov. Svetniki strank SD, DeSUS, Zares, LDS in Neodvisne liste Ketiš so predlagali, da bi občina v prihodnje imela le enega podžupana. Svetniki so razpravljali tudi o gradnji parkirišč pri zdravstvenem domu in bazenu v Šmarju pri Jelšah.

Proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011 predvideva 12.298.163 evrov odhodkov, kar je za 27 odstotkov več od realizacije v minulem letu. Tudi letos bo več kot polovica proračuna namenjena investicijam, za katere na občini predvidevajo 6.372.687 evrov. V občinsko blaganjno naj bi se v letu 2011 steklo 11.609.384 evrov prihodkov. Največji del prihodkov bodo predstavljali davki, v občinsko blagajno naj bi se steklo za 6.237.725 evrov davčnih prihodkov. Če bo proračun v celoti realiziran, bo na koncu leta nastal primankljaj v višini 608.869 evrov. Proračun, ki so ga svetniki podprli z 17 glasovi za in enim proti (Marko Ketiš), si lahko v celoti ogledate na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, med gradivom za 3. redno sejo OS. O proračunu smo se pogovarjali z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti in finance Zlatko Pilko. Pogovor si oglejte v videu ob koncu prispevka.

1 ali 2 podžupana?
Na pobudo svetnikov iz strank DeSUS, SD, Zares, LDS in Neodvisne liste Ketiš je bila na zadnji seji predlagana sprememba Statuta Občine Šmarje pri Jelšah o številu podžupanov. S strani predlagateljev spremembe smo slišali, da sta dva podžupana prevelik strošek za davkoplačevalce in da so naloge in odgovornosti podžupana v šmarski občini preveč nejasne. Predlagani spremembi so nasprotovali v taboru SDS, SLS in NSi, ki z 11 svetniki tvorijo večino v svetu. Še posebej oster je bil v svoji razpravi dr. Vinko Gorenak (SDS), ki se je spustil v osebno obračunavanje s prvopodpisanim predlagateljem Davidom Stupico. Očital mu je nekatere poteze iz njegovega preteklega političnega delovanja na lokalni ravni, ki pa z obravnavo (vsaj direktno) niso bile povezane. Predlog spremembe statuta je bil z 11 glasovi proti (svetniki SDS, SLS, NSi) in 7 za (DeSUS, SD, Zares in Neodvisna lista Ketiš; Davor Vrečko iz LDS se seje ni udeležil) zavrnjen. Župan Jože Čakš je pod točko razno imenoval za podžupana Janka Šketa (SDS), ki je to funkcijo opravljal že v prejšnjem mandatu, in Marjana Čuješa (SLS).

O nalogah podžupana smo se pogovarjali z Jankom Šketom. Pogovor si oglejte v spodnjem posnetku.

O razlogih, zakaj bi Občina Šmarje pri Jelšah morala imeti samo enega podžupana, smo vprašali Davida Stupico.

 
svetniki
Za spremembo statuta so glasovali svetniki strank DeSUS, SD, Zares in Neodvisne liste Ketiš
 
svet
Proti so bili svetniki strank SDS, SLS in NSi
 
placa
Eden od argumentov za zmanjšanje števila podžupanov je bila previsoka plača. Janko Šket je v minulem mandatu mesečno prejemal 356,45 evrov neto plače.
 
Nova prakirišča pri zdravstvenem domu in bazen v Šmarju pri Jelšah
Svetniki so soglasno potrdili investicijo izgradnje parkirišč na severni strani zdravstvenega doma v Šmarju pri Jelšah. Na zemljišču, kjer je trenutno peščeno parkirišče in nekaj vrtičkov bo do leta 2013 v dveh fazah postavljenih 64 parkirnih mest. Za investicijo je predvidenih 220 tisoč evrov. Več o projektu lahko preberet na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
 
parkirisca
Idejna zasnova za gradnjo parkirišč pri zdravstvenem domu
 
Svetniki so se pogovarjali tudi o gradnji bazena v Šmarju pri Jelšah, V razpravi je prevladalo mnenje, da je gradnja bazena, kot 3. dela preureditve športnega parka, dobrodošla investicija, vendar za leto 2011 predraga. Tako je bil izoblikovan sklep, da občina uredi stanje na levi strani Dvorskega potoka (rušitev dosedanjih objektov in bazenske školjke ter ureditev peščenih parkirišč) in pridobi zemljišče na desni strani Dvorskega potoka, kjer bodo v prihodnje postavili bazen. V nadaljevanju investicije je ob gradnji bazena predvidena tudi postavitev igrišča za tenis in odbojko na mivki. Kot nam je v pogovoru povedala Zlatka Pilko, naj bi bil bazen postavljen do leta 2015. Pogovor o letošnjem proračunu in bazenu si oglejte v spodnjem posnetku.
 
 
Imenovanja
V nadaljevanju seje so svetniki odločali o imenovanju članov v različne organe občine in javnih zavodov. Za predsednico Občinske volilne komisije je bila imenovana Simona Dobnik, za podpredsednico pa Katja Čoh Kragolnik. Volilno komisijo bodo v tem mandatu sestavljali še Milena Vrečko, Anita Reich. Aleš Antlej, Jelka Stojan, Nadja Strašek in Darinka Komerički. V Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu so bili imenovani Štefan Galuf (predsednik), Krsto Krivokapič, Bojan Kotnik, Milan Konšak, Franc Eisenkoler, Milan Koštomaj, Peter Dečman, Peter Černezel, Bojan Kunstič in Martin Koprivc, Za članico Sveta JZ Glasbena šola Rogaška Slatina je bila imenovana Mojca Sovič, za člana Skupščine OKP d.o.o. Rogaška Slatina pa Peter Planinšek. Svetniki so potrdili tudi sodnike porotnike. To so Miran Koštomaj, Hinko Romih, Jakob Romih, Mirko Bevc, Janko Šket, Štefan Galuf, Branko Podrepšek in Jože Lipar.
 
* Na zgornji fotografiji sta nova podžupana Šmarja pri Jelšah Janko Šket in Marjan Čuješ z županom Jožetom Čakšem
 
v/t/f: Marko Kovačevič
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
156 queries in 0,673 seconds.