Turizem v zidanicah – nov in inovativen turistični produkt

23. 12. 2010 12:12

turizem zidaniceDecembra letos so po petih občinah Obsotelja in Kozjanskega (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogaška Slatina in Rogatec) potekale delavnice na temo razvoja turizma v zidanicah. Slušatelje delavnic sta nagovorila Sonja Klemenc, vodja projekta »Turizem v zidanicah na Dolenjskem in v Beli krajini« in Matjaž Pavlin, direktor Kompasa Novo mesto, ki produkt zidanic že aktivno tržijo. Prvi sklop delavnic je tako zaključen, odzivi po njem pa nadvse pozitivni.

Izobraževanje vseh zainteresiranih za vključitev v zidaniški turizem poteka pod okriljem nosilca projekta Občine Šmarje pri Jelšah – Turistično informacijskega centra, ki je projekt uspešno prijavila na 2. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko«  za izbor projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 2007 – 2013. Projekt je delno sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 (PRP RS) LEADER. Za območje Obsotelja in Kozjanskega je značilna posejanost vinogradniške pokrajine z zidanicami in hrami, zato bi se tukaj tovrstni zidaniški turizem lahko dobro razvijal in kot takšen predstavljal tržno nišo in novo dodano vrednost podeželja. Z aktivnim vključevanjem zainteresirane javnosti bi se zaradi urejenih zidanic, gorc, bolje ohranila tudi vinogradniška krajina; vinorodna območja pa bi postala tudi bolj obiskana. Z nizkimi finančnimi vložki bi zidanice kot objekt s kletjo in zgornjim delom, ki je namenjen za občasna bivanja, lahko zapakirali v nov – doživljajski produkt vinsko turistične ceste. Tudi zakonodaja je na strani zainteresiranih za vključitev v projekt, saj je sprememba Zakona o gostinstvu v letu 2007 in s tem 14. člena zakona prinesla možnost trženja zidanice v namene sobodajalstva.

V obsoteljsko-kozjanskih vinorodnih gričih tovrstna ponudba še ni vzpostavljena, zato je prav, da skozi projektne aktivnosti partnerji v projektu najprej informirajo in animirajo vse, ki jih ta projekt zanima. Ena od prihajajočih delavnic bo namenjena tudi strokovnim službam upravnih enot, ki bodo v naslednjem koraku sodelovale pri urejanju statusa ponudnikov turizma v zidanicah.

Delavnice in ostale aktivnosti projekta se bodo v prihodnjem letu nadaljevale po vseh petih občinah. V želji, da bi se nov turistični produkt razvijal po vinorodni deželi ter dosegel prepoznavnost v Sloveniji in v turističnem svetu, vabimo vse lastnike zidanic v Obsotelju in na Kozjanskem, da se pustite seznaniti z novim produktom in nato pretehtate možnosti, ali želite vašo zidanico (pri nas bolj poznane gorce) nameniti tudi v turistične namene. Vedeti moramo, da so zidanice naša priložnost, saj smo tudi zaradi njih edinstveni in posebni, to pa moramo znati izkoristiti.  Za več informacij se lahko obrnete na turistično-informacijske centre občin območja, ki so partnerji pri projektu (Javni zavod Turizem Rogaška Slatina, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Turizem Podčetrtek).

turizem zidanice

t/f: A. G.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 1,909 seconds.