Župan Jože Čakš in svetniki SLS imajo smele projekte (foto)

5. 10. 2010 7:52

Župan občine Šmarje pri Jelšah Jože Čakš je uspešno zaključil mandat na čelu občine. Pod številko 3 se na tokratne volitve kot kandidat Slovenske ljudske stranke s podporo Nove Slovenije odpravlja z uresničenimi domala vsemi projekti izpred štirih let in novimi izzivi, ki bodo dvignili nivo kakovosti življenja v občini. Ob tem pa stavi tudi na podporo svetniške skupine SLS, ki je postala merilo za uspešno realizacijo mnogih projektov.

»Na odločitev za kandidaturo za še en mandat je v prvi vrsti vplival nagovor številnih občanov, skupin, predstavnikov društev in organizacij, da naj bom še v prihodnje župan občine. Pomembno je tudi dejstvo, da uspešno zaključujem iztekajoči se mandat in da je pred mano nekaj pomembnih projektov, ki so zastavljeni in bi jih rad dokončal. Svetniška ekipa SLS je moja glavna podpora v občinskem svetu. Člani ekipe, ki so predstavljeni na listah, so izjemno odprti in delovni ljudje, pripravljeni podpreti vse dobre in zanimive projekte. Dokaz za to je tudi realizacija izgradnje doma na Sladki gori in obnove Rotovža v Lembergu, čeprav ti dve krajevni skupnosti nista imeli v občinskem svetu nobenega svetnika. Zato verjamem, da bodo občani tudi na teh volitvah podprli listo SLS za občinski svet.«

 

Za županom Jožetom Čakšem in svetniki SLS je mnogo uspešno realiziranih projektov

Za večjo kakovost življenja v občini Šmarje pri Jelšah smo v 4 letih uresničili mnogo projektov: izgradnja poslovnih con Šmarje pri Jelšah in Mestinje, izgradnja ceste in kolesarske steze Belo – Stranje – Pristava, izgradnja pločnikov: Mestinje – Grliče – Kristan Vrh, Grobelno – Spodnje Grobelno, Šentvid (avtobusna postaja – Bevc – Pahole), ulica Grobelno, izgradnja pločnika in rekonstrukcija ulic v Šmarju pri Jelšah: Ulica v Zadrže, Ulica Franca Skaze, Rakeževa ulica, ureditev železniškega prehoda, križišča in cest Grajski Log, cesta Šentvid – Bodrišna vas, parkirišča v Šentvidu pri pokopališču in pokopališču Kristan Vrh, prizidek pri OŠ Šmarje pri Jelšah, obnova kurilnice in zbornice, atletska steza pri OŠ Šmarje pri Jelšah, pomožno nogometno igrišče pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnica v Šentvidu, parkirišča pri osnovnih šolah Kristan Vrh, Zibika, Šentvid, Sveti Štefan, novi oddelki vrtca:  Sveti Štefan, Zibika, Kristan Vrh, Sladka Gora, športni park Šmarje (tribune in garderobe, igrišče za balinanje, parkirišča), stanovanjski blok (18 stanovanj) in ureditev parkirišč v Cankarjevi ulici, izgradnja Doma krajanov in gasilcev na Sladki Gori, obnova kulturnih spomenikov: Kalvarija in cerkev Sv. Roka v Šmarju pri Jelšah, Rotovž v Lembergu, Sedovška domačija, Sv. Ana na Babni Gori, obnova objektov (notranjost Stara šola Šmarje in Stara šola Lemberg), sofinanciranje obnove kmetijskih gospodarstev (hlevi, strojne lope) ter obnove in razširitve poslovilnih vežic v Zibiki, Šentvidu in na Kristan Vrhu.

Kandidati za občinske svetnike SLS in njihovi projekti v 1. volilni enoti

Občinski svetniki SLS bodo v 1. volilni enoti (KS Šentvid pri Grobelnem in Sveti Štefan) podpirali naslednje projekte: Obnova, popolna adaptacija in razširitev vežice Sveti Štefan, razširitev in rekonstrukcija ceste Bodrišna Vas – Spodnja Ponkvica, obnova kulturnih spomenikov: Sedovška domačija in Sveta Ana na Babni Gori, cesta Sodna vas – Loka – Slivnica – obnova in rekonstrukcija v sodelovanju z občinama Podčetrtek in Šentjur (v volilnih enotah 1 in 3), ureditev pešpoti ali pločnika gasilski dom – osnovna šola na Svetem Štefanu, sodelovanje pri izgradnji nadvoza Grobelno, sanacija ceste Sveti Štefan – Čoklc, obnova in rekonstrukcija lokalnih cest ter priprava projekta priključitve Grobelnega na čistilno napravo Šentjur.

Kandidati SLS za občinske svetnike v 1. volilni enoti so: STANKO JAVORNIK (Rakovec), IVAN ŽABERL (Grobelce), DARJA PLANINŠEK (Sveti Štefan), MATEJA GOLOB (Spodnja Ponkvica) in TOMAŽ HVALA (Spodnje Selce).

Kandidati za občinske svetnike SLS in njihovi projekti v 2. volilni enoti

Občinski svetniki SLS bodo v 2. volilni enoti (KS Šmarje pri Jelšah) podpirali naslednje projekte: Vrtec Šmarje pri Jelšah, Muzej baroka, Šmarska klet s prostori za društvi Trta in Ajda v Skazovi hiši, dokončanje kolesarske steze Šmarje – Podčetrtek z odseki Šmarje – Belo in Dol pri Pristavi – Pristava (volilni enoti 2 in 3), Varovana stanovanja Šmarje pri Jelšah, stanovanjski blok Šmarje pri Jelšah, dokončanje športnega parka z bazenom, obnova kulturnih spomenikov Sveti Rok in Kalvarija, cesta Grajski Log – OŠ skozi bodočo sosesko Dobrava, dokončanje kanalizacije v Šmarju pri Jelšah, obnova dvorane in odra s prizidkom v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, urejanje stanovanjskih sosesk Dobrava, Poljana in Livada v Šmarju pri Jelšah, projekt Stara šola Šmarje pri Jelšah (mladinsko, kulturno in izobraževalno središče), obnova in rekonstrukcija lokalnih cest, sodelovanje pri obnovi zdravstvenega doma (prizidek za pediatrijo), ureditev parkirišč pod Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah, ureditev zbirnega centra za kosovne odpadke pri Čistilni napravi Šmarje pri Jelšah, izgradnja nadhoda nad železniško progo: otroški vrtec – osnovna šola, ureditev občinskega središča v projektu: Občina po meri invalidov, aktivnosti za izgradnjo šmarske obvoznice in v sodelovanju z upravno enoto priprava izgradnje Upravnega centra Šmarje pri Jelšah.

Kandidati SLS za občinske svetnike v 2. volilni enoti so: MARJAN ČUJEŠ  (Brecljevo), ALEKSANDER ŠTRAVS (Šmarje pri Jelšah), BOJANA ŽABERL (Šmarje pri Jelšah), DEJAN KOKOT (Senovica), MATIJA ČAKŠ (Koretno), MARTINA JAGODIČ (Dvor) in JANEZ VREŽE (Bobovo).

Kandidati za občinske svetnike SLS in njihovi projekti v 3. volilni enoti

Občinski svetniki SLS bodo v 3. volilni enoti (KS Sladka Gora, Lemberg, Mestinje, Kristan Vrh, Dol – Sp. Mestinje, Zibika, Tinsko) podpirali naslednje projekte: dokončanje objekta Lovski dom Tinsko, vodohran Šentjanž nad Zibiko, obnova ceste Mestinje – Sladka Gora, popolna adaptacija in razširitev vežice Sladka Gora, dokončanje obrtno – poslovne cone Bohor Mestinje, kanalizacija in čistilna naprava Mestinje, pločnik Mestinje – Podplat, obnova kulturnih spomenikov: trg Lemberg, priprava izgradnje Doma krajanov Tinsko (v dolini Zgornjega Tinskega), obnova strehe in kurilnice v Domu krajanov Mestinje, obnova fasade na OŠ Sladka Gora in pločnik Mestinje (Smeh) – Mestinje (Potočnik).

Kandidati SLS za občinske svetnike v 3. volilni enoti so: FRANC NAMURŠ (Sp. Tinsko), FRANC JANČIČ (Mestinje), FRANČIŠKA JAVERŠEK (Kristan Vrh), JANEZ MAJCEN (Polžanska vas), MARJAN PEVEC (Strtenica), DARJA PLANINŠEK (Vršna vas) in JANA TURK ŠULC (Laše).

Oglejte si še novico s predstavitvene novinarske konference stranke SLS: Jože Čakš z novimi projekti za nov županski mandat (video).


Pripravil: Egon Horvat

* novica je naročena in vsebinsko pripravljena s strani občinskega odbora stranke SLS.

 

Ker je novica naročena, je bila debata, ki je potekala v komentarjih, prenešena na forum.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
145 queries in 5,527 seconds.