Praznik kozjanskega jabolka se približuje

30. 9. 2009 7:49

stojnicaPraznik kozjanskega abolka je etnološka in ekološka prireditev domačinov v Podsredi in okoliških krajih. Organizatorji iz Kozjanskega parka so sporočili, da bo letošnja že 10. prireditev še bolj slikovita in pestra.

Od 4. do 10. oktobra se bodo zvrstile številne prireditve, pohodi in predavanja. Praznik, katerega pokrovitelj je Ministrstvo RS za okolje in prostor, se bo tradicionalno zaključil s sejmom regionalnih produktov, ki bo v Podsredi, od sobote, 10. oktobra, do nedelje, 11. oktobra. Podrobnejši razpored po dnevih si oglejte v koledarju dogodkov na Kozjansko.info.

Več o prireditvi nam je povedala vodja službe za promocijo parka, vodenje v zavarovanem območju, financiranje, trženje in splošne zadeve mag. Valerija Slemenšek.

Zakaj si jabolko kot sadež zasluži svoj praznik?
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno najpomembnejši habitat v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko v simbolnem pomenu pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem. Jabolko povezuje upravljavca zavarovanega območja, domačine, naravo in kulturno dediščino.

razstava jabolk
Vsako leto v sklopu praznika pripravijo razstavo jabolk

Na kakšen način Ministrstvo za okolje in prostor pomaga Kozjanskemu parku?

Kozjanski park ima status regijskega parka, kar pomeni, da je njegov ustanovitelj Republika Slovenija in da Javni zavod Kozjanski park spada pod Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor torej skrbi za usklajenost vsakoletnega programa dela, ki ga potrjuje svet Javnega zavoda Kozjanski park. Poleg tega zagotavlja finančna sredstva za redno delo in poslovanje javnega zavoda kot upravljavca zavarovanega območja.

Kje se najbolj kaže naravnanost k ekologiji pri prazniku?

Praznik kozjanskega parka je prireditev, ki v celoti ravna po načelih trajnostnega razvoja in upošteva vse tri »trajnostne« komponente – ekološko (varstvo narave, okolja, habitata), ekonomsko (trženje in promocija produktov) in socialno (ustvarjanje priložnosti in možnosti za lokalno prebivalstvo) načelo. Bistvo prireditve je promocija in trženje pridelkov iz zavarovanega območja, ki se pridelujejo in predelujejo na ekološki in zdravju čimbolj prijazen način. Skozi promocijo konkretnih produktov želimo osveščati in izobraževati prebivalce in obiskovalce o naravovarstvenem, ekološkem pomenu sadovnjakov in vrst, ki v njih prebivajo. Širši pomen prireditve je v promoviranje jabolka, jablane, travniškega sadovnjaka z namenom njegove ohranitve, revitalizacije ali obnove. Urejeni in ohranjeni travniški sadovnjaki bodo pomenili, da smo prepoznali cilj, vizijo razvoja, da smo znali poskrbeti za ohranjanje narave in varovanja okolja in ustvariti nove tržno-promocijske priložnosti.
mazuretke
Kako ste v Kozjanskem parku zadovoljni z lansko in prejšnjimi prireditvami?
Na prvih prireditvah Praznik kozjanskega jabolka smo imeli veliko težav predvsem s ponudbo na stojnicah. Težava je bila v tem, da ponudnikov ni bilo dovolj. Danes imamo problem, ker trg Podsreda ni dovolj velik za vse ponudnike, ki bi se želeli udeležiti našega sejma. V letošnjem letu smo tako dosegli magično številko 100 (stojnic).

Na kakšen način boste zaznamovali deseto obletnico praznika?

Vsako leto prireditev dopolnjujemo in dograjujemo z novimi vsebinami in nič drugače ne bo v letošnjem letu.
• V letošnjem letu smo pridobili mednarodni projekt IPA v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008 – 2013 z naslovom “Od vijeglavke do soka”, ki daje nove vsebine, aktivnosti in cilje, ki so povezani z ohranjanjem travniških sadovnjakov. V okviru projekta smo nabavili mobilno stiskalnico in polnilnico soka. To našo novo pridobitev (edino v Sloveniji) bomo prvič predstavili in uporabili na Prazniku kozjanskega jabolka.
• Na letošnji prireditvi bomo prvič podelili naziv Carjevič. Ta naziv si bo pridobil lastnik travniškega sadovnjaka, ki bo v tem letu najbolj poskrbel za svoj sadovnjak. Ime nosilca naziva Carjevič bomo označili na kamniti sadjarski tron, ki bo stal na dvorišču uprave Kozjanskega parka.
• Prvič bomo letos izbirali tudi »Štrudlmojsterco«. Ta naziv si bo pridobila tekmovalka oz. tekmovalec v peki jabolčnega »štrudla«. 

Janez Podobnik
V Podsredi se je lani mudil tudi takratni minister za okolje in prostor Janez Podobnik
Česa obiskovalec na Prazniku kozjanskega jabolka ne sme zamuditi?
Za letošnjo prireditev Praznik kozjanskega jabolka smo pripravili zelo pester program v katerem se bo za vsakega našlo kaj zanimivega.
• Sejemsko dogajanje bo spremljal bogat kulturni program v katerem se bo zvrstilo preko 200 nastopajočih: od ljudskih pevcev in godcev, harmonikarjev, folklornih skupin do mažoretk iz sosednje Hrvaške, manjkala pa ne bo niti plesna skupina Fitschebeen iz Nemčije.
• Ves čas trajanja prireditve bo potekal prikaz stiskanja soka in žganjekuhe.
• Na ogled bodo kar štiri zastave (Stare sorte jabolk, Jabolko v legendah, mitih, pravljicah in pripovedkah, 10 let Praznika kozjanskega jabolka in razstava gob).
• Za naše najmlajše pripravljamo bogat program z lutkarjem Borisom Kononekotom
• Tekmovanje v peki »štrudla.«

t: mK
f: Kozjanski park

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 0,680 seconds.