Pravila nagradne igre

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ZA SVINJSKO POLOVICO NA FB KOZJANSKO.INFO

 1. člen

Nagradna igra S ŠTAJERSKIM VALOM, KOZJANSKO.INFO IN MESNICO MOJ MESAR JOŽE poteka v sklopu promocijskih aktivnosti Radia Štajerski val, d.o.o., na območju RS, v času od 16.3.2017 do 24.03.2017.

Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
Pogoj je, da nagrajenec/-ka v obdobju zadnjih 6 mesecev  na Štajerskem valu ni prejel/-a nobene nagrade.

 1. člen

Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o. (v nadaljevanju organizator), Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Jelšah in Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju organizator),  Grajski log 6, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Pokrovitelj nagradne igre je:

 • MOJ MESAR JOŽE, Jože Škorjanec s.p. (v nadaljevanju pokrovitelj)

Uslužbenci organizatorja in pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

 1. člen

V nagradni igri imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi, razen tisti, ki jih zajema 2. odstavek 2. člena tega pravilnika. Nagradna igra se začenja 16. 03. 2017 in traja do 24. 03. 2017. Podelitev oz. žreb bo 24. 3. 2017 v studiu Radia Štajerski val.

Podelitev se izvede, v kolikor je pravilni odgovor oziroma najbližji odgovor samo eden. V kolikor je pravilnih odgovorov oziroma enakih najbližjih odgovorov (v primeru, da pravilnega odgovora ni) več, se med njimi izvede žreb 1 nagrajenca. Upoštevati je treba, da se lepljeni deli kozolca štejejo kot en posamezen del.

Nagrada je svinjska polovica.

4.člen

Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju.

Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj.
Nagrajenec krije vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).
Nagrajenec prevzame nagrado, v skladu s pravili, ki veljajo za dvig nagrade.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.
V primeru, da je prejemnik nagrade mladoletna oseba, mora biti ob prevzemu nagrade prisoten eden od staršev, skrbnikov ali druga polnoletna oseba, ki je odgovorna za njegovo/njeno preživljanje in ima za to zakonsko pravico.
Izročitev nagrade se šteje za opravljeno, ko nagrajenec/-nka izkoristi/prejme osvojeno nagrado.

 1. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci igre potrdijo, da se strinjajo s pravili nagradne igre.

Način sodelovanja:

 • Poslušalci se za nagradno igro Moj mesar Jože prijavijo preko facebook profila Štajerskega vala ali na facebook profilu info, tako da všečkajo in delijo objavo, nato pa v komentarju odgovorijo na vprašanje: Iz koliko lesenih delov je sestavljen kozolec v prenovljeni mesnici Moj mesar Jože, v Kašči Šmarje?
 • Nagrajenec/-nka bo znan/-a 24. 3. 2017.
 1. člen


S sodelovanjem na facebook profilu izrecno potrjujejo, da so v celoti seznanjeni s temi pravili nagradne igre ter se z njimi strinjajo. S prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S prijavo se sodelujoči izrecno strinja tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglaša, da se jim s strani pokrovitelja, organizatorja in z organizatorjem povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja, v pisni obliki, in sicer tako, da na elektronski naslov info@stajerskival.si pošlje elektronsko pošto.

Pokrovitelj, organizator in z organizatorjem povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.
S prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje, izključno za promocijske aktivnosti pokrovitelja in organizatorja ter z organizatorjem povezanih tretjih oseb kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v vseh drugih medijih. 
S prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da pokrovitelj, organizator in z organizatorjem povezane tretje osebe uporabljajo osebne podatke poslušalcev za izvajanje drugih potreb radijskega programa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njihove dejavnosti.

 

 1. člen

Vsem poslušalcem in udeležencem nagradne igre organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre, ki jo ustvarja.

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema nagrade v medijih organizatorju nagrajencem ni treba plačati.
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. člen

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobro poslovno prakso.
V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali nagradno akcijo kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na:  www.stajerskival.si  in na telefonski številki: 03 817 12 12 (med 8. in 16. uro).

 1. člen


Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem na facebook profilu pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Šentjur, 16. 03. 2017

X
103 queries in 3,474 seconds.