Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Kozjem iščejo problematične prometne točke in snujejo prometno strategijo


Podobno kot v ostalih občinah tudi Občina Kozje nadaljuje s pripravo Občinske celostno prometne strategije (OCPS), katere namen je izboljšati kakovost bivanja v celotni občini, tako za sedanje kot prihodnje generacije.

V okviru izdelave OCPS vabijo na javno razpravo, kjer bodo preverili in obravnavali predlog vizije in ciljev Strategije. Namen vizije je usmeriti prihodnje delovanje občine na področju prometa, cilji pa podpirajo vizijo z opredelitvijo naših ambicij.

Predlog vizije: »Občina Kozje bo urejena, varna in dostopna, z okolju prijaznim razvojem bo zagotavljala visoko kakovost življenja in spodbujala podjetništvo. Prometni sistem bo temeljil na trajnostnih načinih prevoza z dobro povezanostjo naselij v občini ter bo prilagojen potrebam vseh občanov.«

Prioritetni cilji:

  1. Večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa.
  2. Izboljšana dostopnost do osnovnih storitev in aktivnosti
  3. Izboljšana kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti.

Predstavitev predloga vizije in ciljev bo v torek, 9. julija 2024, od 9:00 do 10:00. Občani lahko delite svoje predloge, pripombe in mnenja, ki bodo pripomogla k oblikovanju Strategije in s tem k oblikovanju prometnega sistema v občini v prihodnje.

Udeležba na javni razpravi je možna osebno v prostorih Občine Kozje ali preko spletne povezave, na katero se lahko ob predvideni uri prijavite in tako sodelujete na daljavo.

Označitev problematičnih točk

Za podajo mnenj o problematičnih točkah v občini so pripravili interaktiven zemljevid. Na njem lahko preprosto s klikom označite natančno lokacijo problematične točke v prometu. Problematika je razporejena v več kategorij, izberite najustreznejšo ali pa dopišite dodatna opažanja glede prometa.

Povezava do zemljevida: https://canvis.app/yYv0ll

Občina Kozje vabi tudi k sodelovanju v anketi o oblikovanju prometne strategije.

Dostopna je na povezavi:  https://www.1ka.si/a/a582054