Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Tako so se letos srednješolci Kozjanskega in Obsotelja odrezali na poklicni maturi


Šolsko leto se je že zaključilo, na prvo sredo v juliju pa so se srednješolci zaključnih letnikov vrnili v šole, kjer so izvedeli rezultate poklicne mature in prejeli maturitetna priznanja.

V nadaljevanju preverite, koliko učencev je maturo opravilo na posameznih šolah in kdo se je s svojim znanjem še posebej izkazal.

Na Šolskem centru Šentjur je v spomladanskem roku poklicno maturo opravljalo 53 dijakov zaključnih letnikov programov kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik in živilsko prehranski tehnik. Maturo je uspešno opravilo 47 dijakov, kar predstavlja 89 odstotkov. Povprečno število točk je bilo 14,51.

Od leve proti desni: 1. slika – maturanti programa kmetijsko podjetniški tehnik in živilsko prehranski tehnik, 2. slika – maturanti programa kmetijsko podjetniški tehnik in živilsko prehranski tehnik ter 3. slika – maturanti programa veterinarski tehnik.; vir foto: Šolski center Šentjur

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je v spomladanskem roku k poklicni maturi pristopilo 25 dijakov. Enaindvajset jih je bilo s programa tehnik optik in štirje s programa tehnik steklarstva. Maturo je uspešno opravilo 24 dijakov, kar znaša 96 odstotkov.

Julija Kocjan z ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah in razredničarko Tanjo Rupnik.; vir foto: ŠCRS

Na šoli so letos imeli tudi zlato maturantko. Julija Kocjan s programa tehnik steklarstva je namreč dosegla 22 od 23 možnih točk. Povprečno število točk na poklicni maturi znaša 16,0. Prav tako je na šolskem centru v spomladanskem roku šest dijakov iz programa steklar vajenec opravljalo zaključni izpit. Vseh 6 dijakov je izpit uspešno opravilo. Vse točke je dosegla dijakinja Marija Husak Kuhar.

 

Koliko dijakov je maturo opravilo na srednjih šolah v Celju

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je letos poklicno maturo opravljalo 34 dijakov. Od teh je bilo uspešnih 31, kar predstavlja 91 odstotkov. Dijaki so dosegli povprečno oceno 15,2 točk, na šoli pa so se razveselili tudi ene zlate maturantke.

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC) je poklicno maturo opravljalo 174 dijakov. Vsi so jo uspešno opravili. Le eno točko je izgubilo 7 maturantov, in sicer Loana Djordjević, Maruša Martinkovič, Žiga Marš, Emma Piršič, Jernej Romih, Primož Vrešak ter Matevž Zidanski.

Zlati in diamantni maturantje SMM ŠCC; vir foto: ŠCC

Vse možne točke, in sicer 23, sta prejela Anže Breznik ter Marko Fänrich in s tem postala diamanta maturanta. Zaključni izpit je opravljalo 92 dijakov, uspešno pa ga je opravilo 90 učencev, kar predstavlja 98 odstotkov. Osem dijakov ga je opravilo z odličnim uspehom s pohvalo, in sicer Jože Luka Drev, Tadej Dimec, Urban Doberšek, Valentin Gostečnik, Žan Jesenko, Janez Merslavič, Jan Fajs ter Aleš Zelič.

Najboljši učenci zaključnega izpita SMM ŠCC; vir foto: ŠCC

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje je k poklicni maturi pristopilo 196 dijakov. Uspešnih je bilo 192, kar je 98 odstotkov. K poklicni maturi je pristopilo tudi 21 udeležencev izobraževanja odraslih, 17 kandidatov je bilo uspešnih, kar je 81 odstotkov.

Spričevalo s pohvalo za izjemen učni uspeh je prejelo 5 zlatih maturantov. Eva Goter, Aljoša Pečnik, Špela Potočnik, Lana Krajnc in Nikolina Burica so dosegli 22 točk. Vseh 23 točk sta dosegli Neža Debelak in Neža Flis in s tem postali diamantni maturantki. Ravnateljica Katja Pogelšek Žilavec je nekaterim dijakom podelila tudi posebno priznanje ravnateljice za izjemen doprinos šoli.

Diamantni in zlati maturantje Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje; vir foto: SZKŠCe

Na šoli je 42 dijakov programa bolničar-negovalec opravljalo zaključni izpit, katerega so vsi opravili. Imajo 7 zlatih dijakov pri zaključnem izpitu. To so Lea Bincl, Maruša Javornik, Ema Jesenko, Jasmina Ločan, Tamara Mišić, Fatjon Kolukaj in Maja Rozman. K zaključnemu izpitu je pristopila tudi kandidatka izobraževanja odraslih, ki je prav tako opravila zaključni izpit.

Zlati dijaki, ki so na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje opravili zaključni izpit; foto: SZKŠCe

Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (ŠCC) je k maturi pristopilo 130 dijakov, od teh je bilo 128 učencev uspešnih. Povprečje končno doseženih točk je 17,84. Na šoli imajo 10 zlatih maturantov in 4 diamantne maturante z vsemi doseženimi točkami.

Maturanti ekonomske šole; vir foto: Ekonomska šola Celje

Na Ekonomski šoli Celje je poklicno maturo opravljalo 63 dijakov. Uspešnih je bilo 57, kar predstavlja dobrih 90 odstotkov. Dijaki so zbrali povprečno 17 točk. Na šoli so bili trije zlati maturanti in en diamanten, to je Blaž Boček s programa ekonomski tehnik.

Na Gimnaziji Celje Center je poklicno maturo opravljalo 88 maturantov. Maturo so opravili vsi učenci. Povprečna ocena je bila 18,3 točk, letos pa imajo tudi 10 zlatih maturantk. Te so Špela Bračko, Maruša Krk, Hanna Turnšek in Tea Vrstovšek iz 4.a, Neža Centrih, Lara Kovačič in Pia Leber iz 4.h ter Nika Majes in Maruša Robnik iz 4.j. Dijakinja Mia Vozelj je dosegla vse možne točke in s tem postala diamantna maturantka.

Zlate maturantke Gimazije Celje Center; foto: Robi Valenti

 

Vprašanja o rezultatih poklicne mature smo poslali tudi na druge šole Šolskega centra Celje in na SIC Alme M. Karlin. Ko nam s šol pošljejo odgovore, jih bomo vključili v prispevek.