Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Rogatčani in Slatinčani lahko oddajo oceno škode junijskih neurij


Občini Rogaška Slatina in Rogatec sta na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdali sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024.

Škoda se prijavi na predpisanih obrazcih:

Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih (ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja, kamenja, z namenom povrnitve kmetijskega zemljišča v prvotno stanje; škoda na kmetijskih pridelkih zaradi neurja se ne ocenjujejo)
Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah – objektih
Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

Rogaška Slatina

Prijava škode je možna do petka, 12. julija, na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi podatki. K izpolnjenim in podpisanim obrazcem je treba priložiti fotografije poškodb, nastalih v neurju.

Vloge so na voljo na spletni strani občine, dvignete in vložite pa jih lahko tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina v poslovnem času občinske uprave (pon., tor., čet.: 8.00-15.00, sre.: 8.00-16.00 in pet. 8.00-14.00).

Pri tem je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena škoda. Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: (03) 81 81 700, e – naslov: [email protected] oz. (03) 81 81 703 (g. Dragan Šućur)

Rogatec

Obrazci za prijavo škode so dosegljivi na spletni strani Občine Rogatec: https://obcina.rogatec.si/, pod rubriko Aktualno ali po predhodnem telefonskem dogovoru na tel.št. (03) 812 10 28 in  (03) 812 10 00 lahko oškodovanci obrazce dvignejo v prostorih Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Izpolnjene vloge lahko oddajo oškodovanci v tajništvu Občine Rogatec ali v pisarni št. 2 (Klavdija Križanec) ali posredujejo po pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec ali skenirano pošljejo na elektronski naslov [email protected].

K vlogi je potrebno priložiti tudi fotografije povzročene škode nastale v neurju. Upoštevale se bodo vloge prispele do vključno dne 12. 7. 2024.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št. 03 812 10 28, Klavdijo Križanec.