Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Vlomi, kraje, nasilje, kršenje miru … kaj za občino Podčetrtek pravi policija


V minulem letu smo večkrat poročali o vlomih v stanovanjske objekte in vozila na območju občin Kozjanskega in Obsotelja. Pa vendar je na območju občine Podčetrtek po oceni varnostne situacije, ki jo je podala šmarska policijska postaja, stanje na področju kriminalitete primerljivo s stanjem v preteklih letih.

Prav tako je v okviru večletnega povprečja število prometnih nesreč, medtem ko prometne s smrtnim izidom v letu 2023 na območju občine Podčetrtek ni bilo.

So pa policisti zabeležili majhen porast ilegalnih prestopov meje – teh so zalotili 5.

Na območju policijskega okoliša Podčetrek so policisti v letu 2023 obravnavali skupaj 39 kaznivih dejanj. Uspešno so jih preiskali nekaj več kot polovico, natančneje 53,8 %. To je nekoliko slabši odstotek kot leto pred tem, ko so bili uspešni pri raziskavi dveh tretjin kaznivih dejanj.

Največkrat, 22-krat so obravnavali kazniva dejanja zoper premoženje, (vlomi, tatvine in podobno), 7 jih je bilo zoper gospodarstvo (kar 5 več kot leto poprej), 3 zoper življenje in telo, 2 zoper delovno razmerje in socialno varstvo in prav toliko zoper splošno varnost ljudi in premoženja, preostalo pa so bila posamična kazniva dejanja različnih oblik.

Pri javni varnosti je bilo na območju občine Podčetrtek 14 kršitev zakona o javnem redu in miru, (lani 17), 12 kršitev o prijavi bivališča, 4  kršitve zakona o zaščiti živali, 3 o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, prav toliko o preprečevanju dela in zaposlitve na črno, pa Zakona o javnih zbiranjih itd.

V letu 2023 so policisti izrekli 1 ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oz. določeni osebi.

Policisti stanje na področju javnega reda ocenjujejo kot relativno ugodno, saj so kršitve nekoliko upadle.

Prometna varnost

Na območju občine Podčetrtek so policisti lani obravnavali 48 prometnih nesreč (leto prej 39), od katerih se je 11 končalo s telesnimi poškodbami. V njih je bilo vpletenih 58 udeležencev, 2 sta se hudo telesno poškodovala in 11 lažje.

27 od teh prometnih nesreč je bilo v naseljih.

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so sicer nepravilna stran in smer vožnje (9 primerov), nepravilni premiki z vozilom (10 primerov), neprilagojena hitrost (6), neupoštevanje pravil prednosti (6) ter neustrezna varnostna razdalja (2 primera).

6 % povzročiteljev prometnih nesreč je bilo alkoholiziranih.