Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Počitniško delo razpisano tudi v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah, kjer šteje vrstni red prijav


Po Šentjurju na počitniško delo za mlade vabijo tudi v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah.

V Rogatcu je razpisanih 10 počitniških delovnih mest. K prijavi so vabljeni dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Rogatec. Razporejeni na dvorec Strmol in na Muzej na prostem Rogatec, kot pomoč na info točki in za razna priložnostna opravila tekom odpiralnega časa za obiskovalce obeh enot.

Predvidoma bo imel vsak izbran dijak/študent možnost počitniško delo opravljati 5 zaporednih dni, prišteje pa se jim tudi dan uvajanja (skupno torej 6 dni). Obvezno skupno uvajanje bo potekalo v ponedeljek, 8. 7. 2024, od 10. do 16. ure.

Plačilo bo po zakonsko določeni minimalni urni postavki za študentsko delo, kar znaša 6,20 evra neto.

Za prijavo je treba poslati življenjepis na e-naslov: [email protected], in sicer najkasneje do srede, 3. 7. 2024.

V Šmarju bo delal, kdor se bo hitreje prijavil

V Šmarju pri Jelšah so razpisali 6 počitniških delovnih mest, in sicer 5 na Občini Šmarje pri Jelšah in Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah (barvanje avtobusnih postajališč ob poteh šolskih prevozov, enostavna vzdrževalna dela na športnih igriščih in druga manjša fizična opravila) in ena na Zavodu za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (pomoč pri izvedbi različnih aktivnosti za otroke in mladostnike v času šolskih počitnic).

Skupni obseg dela bo znašal približno 80 ur, 5 dni tedensko po 8 ur med 7. in 15. uro. Počitniško delo bo plačano 6,20 evra na uro. Za prevoz do zbirnega mesta opravljanja počitniškega dela poskrbijo kandidati sami.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabijo, da izpolnijo spletno prijavnico. Za delo se lahko prijavijo dijaki in študentje z veljavnim statusom in s stalnim prebivališčem v občini Šmarje pri Jelšah.

Pomembno je, da si kandidati preberejo, za kakšna dela gre in opravijo samopresojo o zmožnostih opravljanja razpisanih del.

E-prijavnica bo odprta v petek, 28. 6. 2024, ob 8. uri vse do zapolnitve mest (+ 2 rezervi) oz. najdlje do torka, 2. 7. 2024. Šteje se čas prejema prijavnice na strežnik. Prijavnice, ki bodo prejete pred navedenim datumom, se ne bodo upoštevale.

Vlagatelji bodo o izboru obveščeni v sredo, 3. 7. 2024, po elektronski pošti, na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavnici. Pri izbiri kandidatov bo upoštevan vrstni red prispetja vlog kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje (bivališče, status dijaka/študenta).

Pogoj za opravljanje počitniškega dela je zmožnost kandidata za opravljanje dela in izpolnitev usposabljanja za varno delo, ki ga bodo kandidati opravljali predvidoma v petek, 5. 7. 2024, ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah.

Dodatne informacije o počitniškem delu »Mi smo Šmarje« lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Šmarje pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti, pri Damjanu Boštjančiču, oz. na tel. št.: 031 380 969. Vprašanja lahko naslovite tudi na e-naslov: [email protected]