Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Letos cesta Lesično-Zagorje – Podsredška šola bo prodana – O novi glasbeni šoli


S temi naslovi so bili na današnji dan pred 25 leti objavljeni članki v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Svetniki so sprejeli osnutek letošnjega občinskega proračuna, katerega predvideni skupni prihodki in odhodki znašajo 277 milijonov tolarjev. V občini s 3600 prebivalci znaša primerna poraba 271 milijonov tolarjev, pri čemer bodo po vladni uredbi deležni dopolnilnih sredstev. Med naložbami je najpomembnejša rekonstrukcija 1,8 kilometra makadamske ceste Lesično-Zagorje, ki sicer meri 3,6 kilometra ter jo nameravajo opraviti tudi s pomočjo denarja za demografsko ogrožene. Letos bi prav tako zaključili z gradnjo čistilne naprave v trgu Podsreda.

Podsredška šola bo prodana

KOZJE – V nekdanji šoli v Podsredi, ki obsega dva objekta, so prostori za poslovno dejavnost ter stanovanja. Občinski svet se je odločil, da jo bo prodal z javnim razpisom.

O novi glasbeni soli

ROGAŠKA SLATINA – Svetniki soglašajo z gradnjo novega poslopja slatinske glasbene šole, saj so morali sedanjo stavbo z denacionalizacijskim postopkom vrniti ter bodo z novim letom plačevali najemnino. Z gradnjo, ki so jo uvrstili v občinski razvojni program, želijo začeti leta 2001 ter jo zaključiti leto pozneje. Idejna zasnova projekta je izdelana, pripravljajo pa tudi investicijski program. Občina se z ministrstvom za šolstvo in šport že usklajuje.

Gregor Stamejčič, 3. 6. 2024

*cena časopisa: 280 tolarjev