Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prispevajte k pripravi celostne prometne strategije Občine Šentjur: sodelujte v anketi!

Občina Šentjur je začela s procesom izdelave svoje druge Občinske celostne prometne strategije Občine Šentjur (OCPS), s čimer nadaljuje aktivnosti na področju prometnega načrtovanja v občini.

V sklopu priprave prometne strategije vas na Občini Šentjur vabijo k izpolnitvi krajše ankete, s katero jim boste pomagali oceniti trenutno stanje prometa v Občini Šentjur. “Z vašo pomočjo bomo dobili pregled nad stanjem prometne infrastrukture in uporabe načinov mobilnosti ter kasneje  opredelili glavna področja, ki so potrebna izboljšanja,” pišejo v vabilu.

Anketo lahko najdete:

OCPS je strateški dokument, s katerim načrtujejo in sprejemajo ukrepe na področju prometa, ob tem pa sta v središče postavljena kakovost življenja ljudi. Celostno načrtovanje prometa upošteva izkušnje tako majhnih kot večjih mest ter njihove dobre prakse prenaša v lokalno okolje, s ciljem kakovostnega zagotavljanja dostopnosti in mobilnosti prebivalcev.

Z OCPS želijo ob upoštevanju lokalnih potreb dati prednost izboljšanju prometne situacije s trajnostnimi, varnimi in učinkovitimi rešitvami, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza ipd. Pri procesu oblikovanja dokumenta želijo kar se da vključiti tudi občane, zato vabljeni k izpolnitvi ankete (povezava v okvirčku).

Občina Šentjur: “V prihodnjih mesecih bomo skupaj z vami, prebivalci naše občine, in zunanjimi strokovnjaki aktivno pristopili k pripravi dokumenta ter tako prepoznavali izzive, želje in realne možnosti za njihovo izvajanje. Skupaj bomo dorekli vizijo in cilje naše strategije, na delavnicah in okroglih mizah pa prisluhnili vašim predlogom in idejam o skupnem načrtovanju.”

Izpolnite anketo: https://www.1ka.si/a/20beb599