Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Praznik občine Lesično


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 70 leti objavljen članek v Savinjskem vestniku. Vabljeni k branju:

Občinski odbor Socialistične zveze Lesično je že sestavil program proslave občinskega praznika. Nameravana je bila v večjem obsegu, toda proslava »Štajerska v borbi« na Ostrožnem nam je naložila obveznost, da se predvsem na ta velik dogodek dobro pripravimo. Zato bo naš občinski praznik skromnejši, bo pa vseeno veličasten odmev osvobodilnih borb, ki so bile pred desetimi leti na Kozjanskem, ko so na dan 15. julija partizani prvikrat osvobodili Pilštanj, drugi dan pa Zagorje.

Na večer pred proslavo bo slavnostna seja občinskega ljudskega odbora in na vrhu, nad ruševinami poslopja, iz katerega je bil izgnan okupator, bo gorel kres. Drugi dan bo Zveza borcev organizirala izlet na Bohor, od koder je prišla partizanska edinica osvobajat Pilštanj. Na Oslici bo partizansko ko silo in izletniki se bodo pozabavali s petjem in igranjem na zeleni, od orjaških iglavcev zaokroženi planoti. Za planinstvo vneti tovariši si bodo prizadevali, da bo pot izpod Pilštanja preko Kotla in Loga do Oslice do 15. julija markirana.

Spomin na pohod slavne XIV. divizije bo naše ljudi tiste dni napotil tudi pred njen spomenik v Lesičnem. Okrašeni bodo grobovi padlih borcev in spominske plošče žrtvam fašističnega nasilja. Ljudska prosveta bo 18. julija uprizorila na Pilštanju tridejanko in tako podprla Zvezo borcev v njenem prizadevanju, da bo prva proslava občinskega praznika dostojno izvršena.

Savinjski vestnik, 21. 5. 1954