Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Podpisali pogodbo za nove vodovodne priključke na Planini in Prevorju


Šentjurski župan mag. Marko Diaci je pred dnevi podpisal pogodbo za izvedbo projekta dograditve vodovodnega omrežja v Občini Šentjur, ki se sofinancira z evropskimi sredstvi.

Ključna pridobitev bodo številni novi priključki na javni vodovod z zdravo pitno ter varno vodo na Planini pri Sevnici in Prevorju, oziroma tamkajšnjih zaselkih.

Vodovodno omrežje, s katerim upravlja podjetje JKP Šentjur d.o.o., se ves čas širi in obnavlja. Gre za ogromen sistem kar 540 km vodovoda s pripadajoči objekti, ki bo sedaj dobil dodatne kilometre. Letos mineva 10 let, odkar so z vodovodom povezali Planino in sosednjo občino Dobje.

Tudi tokrat gre za izjemno pomembno naložbo, je poudaril župan Marko Diaci, saj je vodovodna infrastruktura z dostopom do pitne vode eden ključnih pogojev za kvaliteto življenja in delovanja. Občina Šentjur je zaradi velikosti in razpršenosti poselitve ter geografske raznolikosti pred velikimi izzivi na področju tovrstne gradnje, zato se, kot pravijo na Občini, s strokovnimi sodelavci ves čas trudijo za prijavo projektov, ki omogočajo tudi pridobitev prepotrebnih evropskih sredstev.

Iz naslova Zelenega prehoda (Načrta za okrevanje in odpornost) je za gradnjo vodovoda Planina – Prevorje občila pridobila milijon evropskih sredstev.

Gradnja vodovoda na Planini (foto: arhiv občine Šentjur)

Podpisa pogodbe se je udeležil tudi predsednik sveta KS Planina pri Sevnici Jure Hladin, prav tako tajnik KS Martin Luskar, ki sicer opravlja to nalogo tudi v KS Prevorje.

Kje in kaj se bo gradilo?

V okviru projekta bo zgrajenih slabih 11 kilometrov novega cevovodnega sistema na relaciji Planina pri Sevnici – Prevorje, vključno z izgradnjo treh raztežilnikov in enega vodohrana.

Namen projekta je izgradnja manjkajočih vodovodov za kvalitetno in zadostno preskrbo prebivalstva s pitno vodo  na območju Prevorja ter naselij, ki se nahajajo na relaciji vodovoda Planina – Prevorje, in sicer naselja Planinska vas, Podvine, Planinski vrh in Dobje pri Lesičnem v Občini Šentjur. Gre za sistem, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev.

Investicija predstavlja dograditev obstoječih vodovodnih sistemov z namenom, da se doseže najvišji možni nivo neprekinjenega zagotavljanja ustrezne pitne vode. Posodobitev bo vplivala na energetsko učinkovitejše delovanje vodovodnih sistemov in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo.

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo TOMGRAD d.o.o., Podčetrtek. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 1.963.000,00 EUR (brez DDV). Izvajalec bo z deli začel po podpisu pogodbe, zaključek vseh del je predviden v decembru 2025.

Podpis pogodbe za vodovod (vir foto: občina Šentjur)