Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

OKP opozarja: za polnjenje bazena potrebujete njihovo dovoljenje


Vedno več stanovanjskih hiš ima poleg hiše plavalni bazen prostornine tudi do več 10 m³. Polnjenje bazenov lahko povzroči motenje preskrbe s pitno vodo zlasti v popoldanskem času, ko je poraba največja, opozarjajo na OKP Rogaška Slatina

Uporabnik mora v primeru nameravanega dnevnega odvzema v količini 5 m³ ali več od povprečne dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda (npr. za polnjenje bazenov)  obvestiti OKP Rogaška Slatina d.o.o. in pridobiti njegovo dovoljenje. V

Vloga za odobritev odvzema pitne vode za  5 m3 ali več na dan od povprečne porabe (npr. polnjenje bazenov) – OB 22 je dostopna na spletni strani  www.okp.si. Izpolnjeno pošljite na OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti [email protected] ali pa osebno dostavite na sedež podjetja ter si predhodno pridobite dovoljenje. 

Direktno polnjenje bazenov iz hidranta je strogo prepovedano. Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnika, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne obvesti OKP Rogaška Slatina d.o.o. in ne pridobi njegovega dovoljenja, v primeru nameravanega odvzema v količini  5m3 ali več od povprečne dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda, na primer za polnjenje bazena. Z globo 400 EUR pa se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba.