Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Lani izguba, letos dobiček


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 25 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

V Atomskih toplicah so lansko leto končali s 613 milijoni tolarjev izgube. Razlog je v uskladitvi bilance stanja in odpravi precenjenosti sredstev. Uprava in nadzorni svet družbe bosta na skupščini delničarjev, ki bo 31. maja, predlagala, da bi negativni saldo v sorazmernem deležu pokrili iz rezerv in iz revaloriziranega popravka rezerv.

Finančni direktor toplic Daniel Brcko je povedal, da so bili prisiljeni opraviti uskladitev sredstev s tržno vrednostjo, ker so bila le-ta med lastninjenjem previsoko ovrednotena. Tako so na podlagi posebne cenitve znižali vrednost gradbenih objektov za 561 milijonov tolarjev, vrednost zemljišč pa za 90 milijonov tolarjev. Bilanco so očistili tudi z odpisom slabih naložb, na primer v na kup delnic Slovenija-turizma, izguba pa je bila večja tudi zaradi odprodaje motela v Kozjem, ki so ga zaradi nerentabilnosti prodali pod ceno. Odprave precenjenosti sredstev so se lotili s pospešeno amortizacijo, tako da so v bilanci uspeha za lani ob 1,3 milijarde tolarjev prihodka iz poslovanja izkazali 754 tolarjev amortizacije. Le-ta je v letu 1997 znašala 167 milijo nov tolarjev. Če ne bi uskladili bilance stanja in odpravili precenjenosti sredstev, bi la ni poslovali s 40 milijoni tolarjev dobička.

V Atomskih Toplicah računajo, da so zdaj dokončno uskladili stanje sredstev in vi rov v bilanci stanja in da bodo odslej poslovali na bolj realnih temeljih. Tudi v revizijskem poročilu je zapisano, da ima družba kljub izgubi zelo trden ekonomski položaj in da ima vse možnosti za veča nje moči podjetja. Letos naj bi ustvarili nekaj manj kot 1,5 milijarde prometa, dobička naj bi bilo za 150 milijonov tolarjev.

Dosedanjemu direktorju Atomskih toplic Borisu Završniku se bo 31. maja iztekel odpovedni rok, novi direktor Zdravko Počivalšek, ki mu bo mandat pričel teči 1. junija, pa bo v Podčetrtek pričel predvidoma šele 1. ju lija. Do takrat bo funkcijo direktorja kot vršilec dolžnosti opravljal Aleksander Renier, sicer vodja tržne službe v toplicah.

JI, Novi tednik, 27. 5. 2024

*cena časopisa: 280 tolarjev