Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kmalu prenova in dozidava športne dvorane v šentjurskem Hruševcu


V lanskem letu je bila na Osnovni šoli Hruševec Šentjur izpeljana energetska sanacija, sedaj pa bodo pristopili k prenovi in dozidavi športne dvorane.

Kot so zapisali na Občini Šentjur, bo prizidava, ki se bo nahajala v severnem delu obstoječe stavbe, imela ravno streho z minimalnim padcem. Površina pozidave v pritličju bo znašala 580,86 m2, v nadstropju pa 279,42 m2.

Ureditev pritličja zajema sprejemno avlo, prostor za prodajo vstopnic, sanitarije, skladišče, garderobo za domačo ekipo z dodatnim kabinetom, sanitarijami ter prostor za čistila. V nadstropju so predvideni klubski prostori, mala dvorana, sejna soba, večnamenska dvorana, kabinet/prostor za IKT opremo, prostor za čistilko ter dostop do fiksnih tribun vzhod in zahod.

Zunanja ureditev bo obsegala umestitev klančine, podesta za dostop do skladišča in lažjega vnosa opreme, ureditev asfaltiranih površin ter umestitev zadrževalnika meteornih voda na jugovzhodni strani.

Z izvedbo investicije dobo uredili tudi potrebne dostope za gibalno ovirane.

Utrinek s podpisa pogodbe; vir foto: OŠ

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo Halomojstri d.o.o., Polzela. Vrednost pogodbenih del znaša 2.252.388,12 evrov z DDV. Izvajalec bo z deli začel po podpisu pogodbe, zaključek vseh del je predviden v avgustu 2025.

Občina Šentjur se je s to investicijo uspešno prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi pridobila sofinanciranje investicije v višini 75.000,00 EUR.

Preberite tudi:

Šentjurski občinski svetniki dali zeleno luč projektu »Športna dvorana Šentjur«