Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Z osnovnošolskih proslav ob slovenskem kulturnem prazniku


Slovenski jezik, knjiga, literatura, pesmi, vera, ljudski običaji … vse to in še več tvori narodno identiteto, slovensko narodno kulturo, ki nam je Slovencem omogočila obstati skozi stoletja in se na koncu razviti v nacijo z lastno samostojno državo, Republiko Slovenijo.

Da se tega še kako zavedamo, je dokaz slovenski državni praznik kot dela prost dan, ko Slovenci svojo zgodovino in kulturno-umetniško ustvarjalnost počastimo z obiskom muzejev, galerij in drugih kulturnih dogodkov. Ob tem pa tudi s številnimi prireditvami ob kulturnem prazniku, organizirani praktično v vsaki lokalni skupnosti.

Še pred tem pa jo, s šolskimi proslavami, počastijo naši otroci. Spodaj smo zbrali nekaj utrinkov z ustvarjalnih in kulturno-umetniško bogatih proslav po osnovnih šolah s Kozjansko-Obsoteljskega.

II. OŠ Rogaška Slatina

Na centralni šoli II. OŠ Rogaška Slatina so svojo sredino proslavo opisali takole: S čudovitimi pevskimi točkami so se predstavili prav vsi učenci prvih, drugih in tretjih razredov ter z otroškimi glasovi razveselili udeležence proslave.”

Vir foto: FB II. OŠ Rog. Slatina

Kulturni praznik sta, vsaka s svojo proslavo, počastili tudi podružnici sv. Florijan in Kostrivnica. Spodnji video utrinek je s slednje:

OŠ Podčetrtek

Slovenski kulturi so se poklonili in Prešernov dan obeležili v OŠ Podčetrtek. “Spomnili smo se našega največjega pesnika Franceta Prešerna, ki je pomembna osebnost ustvarjanja slovenske identitete in je slovenski jezik in književnost postavil ob bok svetovni literaturi. S svojimi pesmimi je pokazal, da je slovenski jezik čudežen jezik,” je na spletni strani šole zapisala Bernarda Ošlak.

Ker se je identiteta slovenskega naroda začela z ustnim/ljudskim slovstvom, so tudi letos učencem približali del tega bogastva – prebirali so slovenske ljudske pravljice in povedke. Interpretacije ljudskega slovstva na odru so na ekranu spremljali likovni motivi le teh. Ustvarili so jih učenci, ki se v prostem času radi likovno izražajo. Ogledali so si še kratek igrani film, posnet po motivih slovenske ljudske pravljice Lisica in kozica.

Vir foto: Speltna stran OŠ Podčetrtek
Vir foto: OŠ Podčetrtek
OŠ Lesično

»Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan…« je v pričakovanju slovenskega kulturnega praznika odmevalo v OŠ Lesično, pišejo na FB te šole. In dodajajo, da so obeležitev obogatile različne deklamacije učencev, učiteljev in članov Kulturnega društva Lesično – Pilštanj. “Spominjali smo se zanimivosti iz življenja Franceta Prešerna in si v prijetnem, kulturnem vzdušju zaželeli prešerno preživeti 8. februar.” 

To je nekaj fotografij z njihove proslave:

Vir: FB OŠ Lesično
Vir: FB OŠ Lesično

 

OŠ Bistrica ob Sotli

Na proslavi OŠ Bistrica ob Sotli so najprej nastopili pevke in pevci mladinskega pevskega zbora s slovensko himno. Nato je Eva Černelč, ki je povezovala celotno prireditev, prebrala besedilo o Prešernu, potem pa so zapeli še ob kitarski spremljavi Julije Černelč pesem Vrba.

Kot je na spletni strani šole opisala učenka Eva Juhart, so nato osmošolke in devetošolec interpretirali nekaj Francetovih pesmi, zatem pa so nastopile šestošolke z dramsko uprizoritvijo Himna soncu, ki sporoča, da si deževne dni lahko izboljšamo s pozitivnim razmišljanjem in s poezijo. Osmošolci so nato prebrali svoje avtorske pesmi, dve pesmi je zapel še otroški pevski zbor. Kulturno prireditev je zaključil gospod ravnatelj z recitacijo pesmi, ki se je spomni še iz osnovne šole.

Vir foto: Spletna stran OŠ Bistrica ob Sotli
OŠ Šmarje pri Jelšah

“V kulturi je naša moč,” so svojo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku naslovili v OŠ Šmarje pri Jelšah. Skozi program sta prireditev peljala slovenska tradicionalna lika Kekec in Mojca, nastopila pa sta šolska pevska zbora, mladi plesalci in recitatorka. Na dogodku so gostili lokalno pisateljico Lucijo Čakš, avtorico dveh mladinskih romanov s skavtsko tematiko: Potem pa svizci zavijejo, ki se dogaja na Kozjanskem, ter njegovo nadaljevanje, Potem pa svizci nasankajo, ki ga dobite tudi v naši spletni trgovini.

Foto: Kozjansko.info

Prešernov dan so obeležili tudi na podružničnih šolah. Spodaj utrinki s proslav POŠ Kristan Vrh, POŠ Mestinje in POŠ Sv. Štefan.

Vir foto: Spletna stran OŠ Šmarje pri Jelšah