Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Zastarele trgovine v Rogaški Slatini bodo obnovili


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 65 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Rogaška Slatina je znana ne samo v domovini, temveč tudi v tujini, kot središče jugoslovanskega zdraviliškega turizma. Zdravilišče dosega iz leta v leto večji promet. Preteklo leto so zaključili (najboljše leto po vojni) z nad 200.000 nočitvami. Letos pa je predviden še večji dotok domačih in tujih turistov. Zaradi tega se zdravilišče na sezono tudi temeljito pripravlja. Do takrat bodo obnovili še en hotel, uredili novo pivnico slatine, vodovod itd. V perspektivi imajo še mnogo, vendar kaže, da bodo v doglednem času že marsikaj uresničili.

To pa je samo ena stran, druga pa je trgovina. Za njo lahko mirno trdimo, da ne gre vzporedno z razvojem in močno zaostaja. Trgovsko podjetje »Izbira« ima v središču Rogaške Slatine štiri prodajalne, ki so razen trgovine »Boč«, ki je specializirana za železnino, neurejene. Posebej velja še to za trgovino »DOM«, ki je glavna prodajalna v središču Slatine, kakor tudi za trgovino »Turist«, ki je sezonskega značaja in namenjena turistom. Ta trgovina je urejena v prostorih »Kolonadi«, t. j. pod arkadami. Ti prostori pa so v tako slabem stanju in za trgovino trenutno nemogoči. Streha že več let prepušča, zaradi tega je uporabnih le še nekaj prostorov, v ostalih pa je že odletel strop. Se v tistih prostorih, kjer je bila trgovina, so morali ob nevihtah razprostreti dežnike. Tudi izložbe so neprimerne in zastarele. Enako velja tudi za opremo. Zdravilišče je to zgradbo, ko je bila že v slabem stanju, izločilo iz svojih osnovnih sredstev in jo predalo stanovanjski upravi, ki pa nima sredstev, da bi jo popravila.

Na iniciativo zdraviliškega sveta in trgovinske zbornice so resno pristopili k ureditvi trgovin. Pred dnevi je izdelala posebna komisija program, po katerem naj bi se specializiralo in sodobno uredilo trgovine v Rogaški Slatini. Tako bodo preuredili prodajalno »DOM« v živilskodelikatesno trgovino, v prostorih pod arkadami pa je predvidena ureditev naslednjih prodajaln: prodajalne stekla in spominčkov, manjša delikatesna trgovina, prodajalne konfekcije, prodajalne tekstilnega blaga, prodajalne pletenin in trikotaže ter prodajalne čevljev in sadja. Večina teh prodajaln odslej ne bo več samo sezonskega značaja, temveč bodo odprte tudi izven sezone. To pa je le samo začasna rešitev, ker ta predel, ki je namenjen izključno turistom, ni primeren, da postane trgovsko središče. Zaradi tega je predvideno, da bodo v perspektivi zgradili poleg sedanje prodajalne »DOM« prodajne lokale v eni izmed stanovanjskih ali poslovnih zgradb. Ureditev trgovske mreže v Rogaški S1atini pa zahteva znatna finančna sredstva, katerih pa trgovsko podjetje »Izbira« nima. Zaradi tega bi bilo nujno potrebno, da bi zgradbo in izložbe uredila uprava stanovanjske skupnosti s sredstvi občine, opremo in ostalo pa trgovina, ki naj bi dobila v ta namen potrebno posojilo. Trgovsko podjetje pa se bo moralo v bodoče v večji meri zavedati, da ni njegova vloga samo preskrba potrošnikov, temveč tudi, da mora prispevati k še uspešnejšemu razvoju turizma v Rogaški Slatini.

Celjski tednik, 23. 1. 1959
*cena časopisa: 15 dinarjev