Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Uspešno zaključen projekt komunalnega opremljanja industrijske cone Šentjur jug – 3


Občina Šentjur je uspešno zaključila projekt komunalnega opremljanja industrijske cone Šentjur jug – 3. S tem so napravili pomemben korak za hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni. Celovita naložba v vrednosti 3,86 milijona evrov je namreč prinesla številne pozitivne spremembe v infrastrukturi tega industrijskega območja.

Industrijska cona Šentjur jug – 3, katere večinski lastnik zemljišč je podjetje Alpos metalurgija, je zdaj opremljena s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Poleg tega so bili izvedeni protipoplavni ukrepi, ki bodo povečali poplavno varnost ob Voglajni na tem območju.

Foto: Občina Šentjur

Ena izmed izboljšav je tudi rekonstrukcija ceste v cono, skupaj z gradnjo kolesarske steze in pešpoti. Na mestu prejšnjega nesemaforiziranega križišča zdaj stoji novo krožišče, ki povezuje cesti Šentjur – Črnolica in Podgora – Nova vas. Občina Šentjur je prav tako poskrbela za odvajanje zalednih voda z novim prepustom in dodala novo cestno razsvetljavo.

Na otvoritvi je bila načrtovana udeležba častnega gosta, ministra Aleksandra Jevška, vendar se zaradi zasneženih prometnih razmer dogodka ni mogel udeležiti. Kljub temu so pri Občini Šentjur poudarili pomen projekta in vlogo, ki jo bo imel pri spodbujanju gospodarske rasti ter povečanju zaposlovanja v podjetjih na tem območju.

Foto: Simon Valant

Finančna konstrukcija projekta je bila izvedena z veliko pomočjo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je zagotovilo večji del sredstev v višini 3,53 milijona evrov. Preostanek investicije je prispevala Občina Šentjur iz lastnega proračuna. Župan mag. Marko Diaci je izrazil zadovoljstvo nad uspešnim zaključkom projekta, prepričan pa je, da bo ta investicija imela dolgoročne pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo in razvoj območja.