Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To mora storiti, in dobil bo krave nazaj: kmet uspel v pritožbi


Pritožba kmeta Rudija Možgana z območja Krškega je bila uspešna: Drugostopenjski organ je ugodil njegovi pritožbi, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa mu je vročila novo  odločbo.

Če bo odpravil nepravilnosti do zastavljenega roka, lahko računa, da mu bodo vrnili odvzetih 24 krav.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da kmet Možgan nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjeno izven objektov, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, in da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se prepreči zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali.

Nadalje na posestvu ni zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim steljo za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali. Hkrati pa živalim ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat dnevno, so pojasnili na ministrstvu.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet prejel ureditveno odločbo z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Nato po inšpekcija izvedla nov pregled kmetije in ocenila ali so bili naloženi ukrepi ustrezno izvedeni.

“V kolikor bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali, ki so bile odvzete dne 14. novembra 2023, lahko ponovno namestile pri rejcu,” so sporočili z  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

“Če je žival blatna, še ne pomeni, da je shirana”

Odločitev drugostopenjskega organa pomeni, da je bil odvzem živali, odrejen s strani veterinarske inšpektorice Danuše Štiglic pretiran ukrep. S tem se potrjujejo besede veterinarja Matije Čakša za Kozjansko.info, češ da “če je žival blatna, še ne pomeni, da je lačna, žejna itd.” Že takrat pa je Čakš opozarjal, da je skrb za ustrezne pogoje živali vendarle v prvi vrsti na kmetu.

Kot je takrat poudaril Čakš, na Kozjansko-Obsoteljskem skoraj ni kmetije, kjer bi živali bile zanemarjene. “Morda je konstitucija in kondicija v kakšnem hlevu slabša, ampak to še ne pomeni zanemarjanja,” je dejal Čakš in dodal, da “je na našem območju 10-12 terenskih veterinarjev centra Kropec in Tačke, ki smo med seboj povezani in dobro sodelujemo. Urgirali bi prej, preden bi do takšnega prišlo – z opozorili lastnikom, se z njim pogovorili, veterinar koncesionar bi živali pregledal itd.”