Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Na Sotli popisujejo vodne ptice. Največ je kormoranov, potem pa …


Sredi januarja poteka ena največjih naravovarstvenih akcij na Zemlji – zimsko štetje vodnih vrst ptic – IWC  (International Waterbird Census). V 143 državah sveta tisoče prostovoljcev med hojo vzdolž vodotokov in stoječih vodnih teles popiše vrste in število osebkov vodnih ptičjih vrst.

Ker so popisi istočasni (drugi vikend v januarju), dobi znanost kljub veliki mobilnosti ptic verodostojne številčne podatke. Ne samo o trenutnih velikostih populacij posameznih vrst, temveč skozi leta tudi o spreminjanju velikosti populacij. Verodostojni podatki pa so osnova prizadevanj za ohranjanje ptičjega sveta.

 Z monitoringom na reki Sotle od leta 2012 sodelujejo tudi v Kozjanskem parku.

Popis poteka vodnih ptic na Sotli poteka od vasi Nimno (zgornji del območja t.i. Vonarskega jezera) do izliva reke Sotle v reko Savo. Popis je mednaroden, saj ga ob uslužbencih Kozjanskega parka izvajajo tudi zaposleni v Javni ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

Foto:
Foto: Ema Jevšnik

Popis vodnih ptic je potekal med 11. in 17. januarjem. Popisovalo se je s slovenske strani Sotle. Temperatura zraka je bila med -9 in 1°C, tla pomrznjena, a brez snega. Vreme je bilo deloma jasno, pod sotesko Zelenjak zelo megleno. Vseeno megla ni ovirala izvedbe popisa.

Opaženo je bilo 9 vrst vodnih ptic. V vseh odsekih so bili opažene 3 vrste – kormoran, mlakarica in sive čaplja, v odseku pod Orešjem celo 7 vrst. Prvič je najbolj številčna vrsta kormoran. Ogromna jata (najmanj 195 osebkov) na območju Vonarja daje slutiti, da na tem območju tudi prenočujejo. Po letu 2020 ponovno opaženo prezimovanje bele štorklje.

Zgoraj levo Kozica, desno Veliki srakoper, spodaj levo samec mlakarice, desno Siva čaplja (foto: Dušan Klenovšek)

 

Skupaj je bilo med zimskim popisom vodnih vrst ptic opaženo tudi 39 drugih ptičjih vrst. Poleg pričakovanih vrst, ki so pri nas celo leto, smo opazili veliko kosov, ki se niso umaknili proti toplejšemu Mediteranu, pa tudi običajne zimske goste (pinoža, veliki srakoper, siva pevka). Ker je ob strugi Sotle še veliko starih dreves ne preseneča veliko število žoln in detlov.