Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ceste, pločniki, stanovanja in turizem: to so investicijske prioritete Bistrice ob Sotli v 2024


Pretekli teden so v občinskem svetu Občine Bistrica ob Sotli sprejeli prvi predlog proračuna, ki z rekordnimi številkami napoveduje bogato investicijsko leto 2024. Med drugim ga bo zaznamovalo dokončanje obnove Bratuševe domačije, izgradnja pločnika, javne kanalizacije in razsvetljave v Čehovcu, sanacije plazov ter ureditev večnamenskega prostora v Gabronki.

V petek je na svoji 7. redni seji zasedal Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli. Osrednji del dnevnega reda, ki je vseboval 11 točk, je bila obravnava predloga proračuna za prihodnje leto. Gre za rekordni proračun, ki napoveduje lepo število investicij, je med drugim dejal župan Franjo Debelak. Na odhodkovni ravni planirajo 4,1 milijona evrov, pri prihodkih 3,7 milijona evrov. Kot je pojasnila računovodkinja Lidija Centrih, pri tem načrtujejo slabih 2,4 milijona evrov za investicijske odhodke.

Osrednje investicije leta 2024 bodo po napovedih zaključek projekta obnove hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja, ureditev treh varovanih in enega stanovanja za družino na Bratuševi domačiji, ureditev kanalizacije, pločnika in javne razsvetljave v Čehovcu, sanaciji plazov na cesti Okič in pri stanovanjski hiši v Hrastju, urejali bodo pešpot na Svete gore, planiranih je tudi več obnov lokalnih cest. Načrtujejo tudi dva turistična projekta, sofinancirana iz državnih sredstev, za enega so že pridobili odobritev, iz sredstev bodo v pritličju Gabronke uredili večnamenski prostor. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za posodobitev promocijskega in turističnega gradiva. Nadaljevali bodo aktivnosti za pridobitev podrobnega občinskega prostorskega načrta, naročili so prometno študijo, v izdelavi je tudi protipoplavna študija za območje občine.

Župan Debelak je ob tem dodal, da v proračunu niso umeščena sredstva za izgradnjo novega vrtca in telovadnice, za kar imajo zagotovljenih 2,4 milijona evrov, nadejajo  pa se še razpisnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki naj bi razpis objavilo v prihodnjem letu.

Svetniki so  podali še nekaj pobud, med drugim je iz gasilskih vrst prišla pobuda, da se v proračun umestijo tudi sredstva za nakup novega gasilskega vozila, saj dosedanjemu v letu 2026 zaradi starosti ne bo več izdano dovoljenje za uporabo. V proračun bodo na predlog občinskega sveta umestili tudi sredstva za manjše obnove in zamenjavo pohištva v občinskih zgradbah.

Po pojasnilih župana bodo v prihodnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo kolesarske steze na relaciji Dekmanca-Bistrica, izgradnja je v pristojnosti države in je planirana za leti 2024 in 2025, pričakujejo pa, da zaradi situacije v državi lahko pride do zamika. Tudi avtobusne postaje naj bi se gradile sočasno z izgradnjo kolesarke oz. potem, ko bo načrtovanje teh zaključeno, če se bodo odločili za izgradnjo prej.

Druga obravnava proračuna za leto 2024 naj bi sledila konec januarja, takrat bodo imeli tudi jasnejšo sliko o možnostih pridobitve razpisnih sredstev za različne projekte, tako da se bodo končne številke najbrž še spremenile, je poudaril župan Debelak.