Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

PONI Savinjska k prijavi vabi vse potencialne podjetnike v Savinjski regiji

Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. je v ponedeljek, 11. decembra 2023, na svoji spletni strani objavila razpis s prijavno dokumentacijo za program podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive PONI Savinjska. Prva skupina bo 4-mesečni program začela 1. februarja 2024 v Inkubatorju Savinjske regije v Celju, PONI Savinjska pa je namenjen vsem potencialnim podjetnikom iz 31 občin Savinjske regije, ne glede na starost in spol. Potencialni podjetniki se lahko na razpis prijavijo do 9. januarja 2024.

Kaj je projekt PONI?

Projekt PONI je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Udeleženci, ki so za čas projekta redno zaposleni pri izvajalcu, bodo v času usposabljanja pridobili znanje, veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje, hkrati pa bodo podrobno raziskali trg in na podlagi ugotovitev oblikovali svoj izdelek / storitev, kar bo še dodatno omogočilo udeležencem uspešnejši vstop na trg, uspešnejše poslovanje in hitrejšo rast.

Projekt PONI Savinjska bo Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. izvajala v sodelovanju s partnerskimi območnimi razvojnimi agencijami na območjih Savinjsko-Šaleško, Spodnje Savinjsko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Obsotelje in Kozjansko. Tako bodo skupine vsake 4 mesece zamenjale lokacijo. Program druge skupine bo od 1. julija do 31. oktobra 2024 v Podjetniškem inkubatorju AUREA v Gorici pri Slivnici, tretje pa med 1. decembrom 2024 in 31. marcem 2025 v prostorih Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije v Nazarjih.

Komu je projekt namenjen?

Projekt PONI je namenjen vsem, ki imate podjetniško idejo in jo želite uresničiti, želite ustanoviti svoje podjetje in imate stalno ali začasno prebivališče v eni od 31 občin Savinjske regije. Pomemben pogoj je, da še niste bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva, da imate poravnane vse obveznosti do države in da imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi, ki jo za čas trajanja projekta sklenete z Razvojno agencijo Savinjske regije.

Delo bo potekalo po principu coworkinga, s katerim se med udeleženci spodbuja medsebojna pomoč, deljenje znanj in izkušenj ter s tem napredek tako vsakega posameznika kot tudi njihovih idej. Pomoč jim bodo nudili notranji in zunanji mentorji ter izvajalci. V vsaki skupini bo po 10 oziroma 11 udeležencev.

Vsi zainteresirani se bodo v projekt lahko vključili preko prijave na javni poziv, ki je že objavljen na spletni strani www.rasr.si in bo nato objavljen vsake 4 mesece.

PRIJAVA

1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Savinjska.
2. korak: izpolnite prijavni obrazec. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki.
3. korak: v informativne namene preberite tudi vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Savinjska (ne prilagajte ga k prijavi na javni razpis).
4. korak: natisnite izpolnjen prijavni obrazec in ga skupaj z življenjepisom pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa PONI Savinjska.

Prijavna dokumentacija je na voljo na spodnjih povezavah:

Predviden program po skupinah za celotno projektno obdobje 2024 – 2028 se nahaja tukaj.

Informacije v zvezi s projektom PONI Savinjska lahko dobite tudi na:

  • e-mailu [email protected],
  • na tel. 03 589 40 90 ali
  • osebno na sedežu RASR d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.

 

PONI je del celovitega projekta Podjetno nad izzive, ki ga izvajajo na območju celotne Slovenije in je eden od skupnih regijskih projektov iz Regionalnega razvojnega programa 2021–2027 za Savinjsko regijo. Projekt PONI se bo izvajal v okviru Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.