Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Začetek ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi pozebe v aprilu


Občina Podčetrtek bo na podlagi izdanega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pričela z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023. 

Za poškodovane kulture se upoštevajo samo:

 • breskve (namizne)
 • grozdje belo za predelavo
 • grozdje rdeče za predelavo
 • hruške I. kakovosti
 • jabolka I. kakovosti
 • kaki
 • lešnik v lupini
 • orehi
 • slive in češplje

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe, lahko oddajo IZPOLNJENO vlogo od četrtka, 16. 11. 2023 do torka 21. 11. 2023 na občinski upravi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, v času uradnih ur ali pošljejo vlogo po pošti ali e-pošti.

Škodo naj prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo in sicer le v primeru, da je uničene več kot 30 % običajne letne proizvodnje pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID ter da kmetijsko gospodarstvo dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Ocena škode se bo izdelala za reševanje potreb pri izvajanju ukrepov kmetijske politike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike. Ocenjena škoda bo tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠT. 2:
Navodilo za izpolnjevanje obrazca št. 2 se nahaja v prilogi.

Vloga mora biti s strani oškodovanca obvezno DVAKRAT podpisana ter mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
 • davčna številka nosilca,
 • naslov nosilca,
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev,
 • GERK – številka GERK-a,
 • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (glej prilogo “šifrant” s prizadetimi kulturami),
 • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti,
 • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Priloga k obrazcu št. 2 je lahko zbirna vloga, na kateri označite % poškodovanosti. Posledično ni potrebno dodatno izpolnjevati tabele pod točko 2 na obrazcu (ocena škode).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03 818 27 84 / 03 818 27 80 ali na elektronskem naslovu: [email protected]

Prilogi:
obrazec
šifrant

*naročena objava