Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prihodnji teden bo moč oddati vloge zaradi škode na kmetijskih pridelkih med 10. 5. in 1. 8.

Občina Podčetrtek bo na podlagi izdanega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pričela z ocenjevanjem škode  na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023. 

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo, lahko oddajo IZPOLNJENO vlogo od ponedeljka, 13. 11. 2023 do petka 17. 11. 2023 na občinski upravi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, v času uradnih ur ali pošljejo vlogo po pošti ali e-pošti.

Škodo naj prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo, in sicer le v primeru, da je uničene več kot 30 % običajne letne proizvodnje pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID ter da kmetijsko gospodarstvo dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠT. 2:
Navodilo za izponjevanje obrazca št. 2 se nahaja v prilogi.

Vloga mora biti s strani oškodovanca obvezno DVAKRAT podpisana ter mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
  • davčna številka nosilca,
  • naslov nosilca,
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev,
  • GERK – številka GERK-a,
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (glej Šifrant H – Seznam kmetijskih kultur),
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti,
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Priloga k obrazcu št. 2 je lahko zbirna vloga, na kateri označite % poškodovanosti. Posledično ni potrebno dodatno izpolnjevati tabele pod točko 2 na obrazcu (ocena škode).

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. (03) 818 27 84 / (03) 818 27 80 ali na elektronskem naslovu: [email protected]

Obrazec 2

Šifrant H

Navodila za izpolnjevanje obrazca