Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Pol milijona evrov za rekonstrukcijo cestnega odseka pri Rogaški Slatini


V začetku novembra je v naselju Pristavica pri Rogaški Slatini izbrani izvajalec del pričel sanirati plaz in vozišče na lokalni cesti Pristavica–Kamence.

V okviru del bo izvedena celovita sanacija plazovitega območja ob navedeni cesti, ki bo v sklopu del tudi rekonstruirana. V sklopu sanacije plazovitega območja je predvidena stabilizacija terena z izvedbo kamnitih zložb in drenažnih reber. Rekonstrukcija ceste bo izvedena v širini 4 m, z obojestransko utrjeno bankino širine 0,75 m. Na celotnem odseku je predvidena ureditev odvodnjavanja meteorne vode in podtalne drenažne vode ter zavarovanje erozijsko izpostavljenih vkopnih brežin.

Občina Rogaška Slatina je iz naslova ukrepa sofinanciranja z državnimi sredstvi na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč uspela pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 100 odstotkov stroškov gradbenih del, sama pa je dolžna zagotoviti sredstva za financiranje davka na dodano vrednost, gradbenega nadzora in ostalih spremljajočih stroškov.

Vrednost podpisane pogodbe za gradbena dela z izvajalcem Gradnje Tadina d.o.o. znaša 530.000 evrov, kar vključuje tudi davek na dodano vrednost. Rok za zaključek del je 31. maj prihodnje leto.