Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Z izpustom pupkov do preprečitve njihovega izumrtja


Preteklo sredo so v Kapelah v sklopu projekta Life Amphicon, v katerem sodeluje devet partnerjev iz treh držav, člani zavoda Kozjanski park uspešno izpustili mlade pupke v nove mlake v Jovsih.

Na dogodku, ki je bil namenjen širši in strokovni javnosti, so direktorica Kozjanskega parka mag. Valerija Slemenšek, vodja projekta Suzana Levstek, Katja Poboljšaj iz Centra za kartografijo favne in flore in Anja Bočina iz Kozjanskega parka predstavile pomen projekta za Kozjanski park ter vsebino in aktivnosti s poudarkom na podporni vzreji velikega pupka v Podsredi, katere namen je povečanje številčnosti njihove populacije.

Vir foto: Tina Stepišnik

Veliki pupek je sicer ena izmed bolj ogroženih vrst dvoživk v Sloveniji. Na območju Natura 2000 Dobrava-Jovsi je njegova populacija majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. Zaradi slabšanja primernih habitatov v Jovsih, ki se nahajajo na območju Kozjanskega parka, jim tam grozi izumrtje. Zato izvajajo ukrepe za povečanje populacije, v okviru katerih so tam odkupili 15 hektarov zemljišč, kjer so izkopali 10 mlak, na preostalih zemljiščih pa odstranjujejo lesno zarast in invazivne vrste rastlin. S tem vzpostavljajo habitate, ki ne bodo primernejši le za velikega pupka in ostale dvoživke območja, temveč tudi za mnoge druge vodne in obvodne organizme. Ob tem pa že drugo leto izvajajo krepitev populacij s podporno vzrejo. V vzrejni postaji pri upravi Kozjanskega parka v Podsredi so tudi v letošnjem letu uspešno vzgojili več kot sto ličink.

Vir foto: Karmen Jazbinšek
Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje se bo predstavilo na sejmu MOS

Na sejmu MOS, ki poteka od 13. do 17. septembra, se bosta na prvi sejemski dam na stojnici predstavili ponudnici iz Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki vključuje tudi Kozjanski regijski park. To sta kmetija Omerzu, ki slovi po izdelkih iz jabolk, orehov, sivke in medu ter Karmen Gajšek, ki se skriva za besedno zvezo Kje so tiste rožice, ukvarja pa se z zeliščarstvom in nabiralništvom.

Na sejmu bodo sicer predstavljena vsa štiri slovenska biosferna območja, ki so mednarodno prepoznana območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. To so Julijske Alpe, Kras, Kozjansko in Obsotelje ter Mura. Trenutno je v svetovno mrežo vključenih več kot 700 biosfernih območij v več kot 120 državah sveta.

Utrinki z izpusta pupkov; foto: Tatjana Kotnik