Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To so prvošolčki s Kozjanskega in Obsotelja 2023 (foto)


V petek so se za šolarje končale počitnice in ponovno so se odprla vrata osnovnih in srednjih šol. Novo šolsko leto je še posebej velika prelomnica v življenju tistih, ki so 1. septembra v šolske klopi sedli prvič.

Pri Kozjansko.info smo tudi letos zbrali slike “prvčkov” osnovnih šol Kozjanskega in Obsotelja. Predstavljamo vam letošnje junake prvih razredov.

Občina Bistrica ob Sotli:

Na OŠ Bistrica ob Sotli je v prvi razred letos vpisanih 16 prvošolčkov.

Prvošolčki OŠ Bistrica ob Sotli z razredničarko Niko Drimel
Občina Dobje:

Osnovno šolo Dobje letos obiskuje 11 prvošolcev.

Prvošolčki OŠ Dobje
Občina Kozje:

Na Osnovni šoli Kozje se letos šola 17 prvošolčkov.

Letošnji prvošolčki OŠ Kozje z učiteljico Darjo Jug, ravnateljem Romanom Gradiškom, županjo Milenco Krajnc in drugo učiteljico Anito Jug.

Letos je šolski prag Osnovne Šole Lesično prestopilo 15 prvošolcev.

Prvošolčki OŠ Lesično z razredničarko Polono Čepin, županjo Milenco Krajnc in ravnateljico Matejo Koprivc Polutnik
Občina Podčetrtek:

V Osnovni Šoli Podčetrtek se v novem šolskem letu šola 41 prvošolcev, 32 učencev na matični šoli in 9 učencev na POŠ Pristava pri Mestinju.

Prvošolčki OŠ Podčetrtek; foto B. Pihlar in M. Kranjčec
Prvošolčki OŠ Podčetrtek; foto B. Pihlar in M. Kranjčec
Prvošolčki POŠ Pristava pri Mestinju; foto B. Pihlar in M. Kranjčec
Občina Rogaška Slatina:

Na I. OŠ Rogaška Slatina imajo letos dva oddelka prvih razredov. V vsakem je 22 učencev. Razredničarka 1. a je Tjaša Cverlin, 1. b Anita Kos, Hermina Bobek pa je druga strokovna sodelavka v obeh razredih.

1. a razred z razredničarko Tjašo Cverlin
1. b razred z razredničarko Anito Kos

Na II. OŠ Rogaška Slatina se v dveh oddelkih skupaj šola 50 prvošolcev, na Podružnični osnovni šoli Kostrivnica 9 prvošolcev, na POŠ Sveti Florijan pa 5.

1. a z razredničarko Ksenijo Šket in vzgojiteljico Mojco Kmetec
1. b z razredničarko Damjano Kralj in vzgojiteljico Natašo Berk
1. k iz POŠ Kostrivnica z razredničarko Tanjo Pirš in učiteljico Marjano Gregorčič
1. f na POŠ Sveti Florijan z razredničarko Suzano Mlakar in vzgojiteljico Alenko Klemenčič

Na III. OŠ Rogaška Slatina se letos šola en prvošolček, ki ga poučuje razredničarka Kristina Krivec.

Prvošolček III. OŠ Rogaška Slatina z razredničarko
Občina Rogatec:

V Osnovni Šoli Rogatec se v novem šolskem letu šola 31 prvošolcev, 16 učencev na matični šoli, 10 učencev na POŠ Donačka Gora in 5 učencev v POŠ Dobovec.

Prvošolčki OŠ Rogatec
Prvošolčki POŠ Donačka Gora
Prvošolčki POŠ Dobovec
Občina Šentjur:

V Osnovno šolo Dramlje je letos vpisanih 21 prvošolcev.

Prvošolčki OŠ Dramlje

Na Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva se letos v prvem razredu v dveh oddelkih šola skupaj 29 otrok. Vseh učencev je na šoli 215.

Prvošolčki OŠ Blaža Kocena Ponikva z županom, učiteljicami in ravnateljico.

Na Osnovni šoli Slivnica pri Celju se letos šola 12 prvošolcev. Razredničarka jim je Nadja Ivanuša.

Prvošolčki OŠ Slivnica pri Celju z razredničarko

Na Podružnično osnovno šolo Prevorje, ki spada pod OŠ Slivnica pri Celju, sta letos vpisana 2 prvošolčka.

Prvošolca OŠ Prevorje z razredničarko in prijatelji

V Podružnični OŠ Loka pri Žusmu, ki prav tako spada pod OŠ Slivnica pri Celju, se letos šola 6 učencev prvega razreda. Poučuje jih razredničarka Jasmina Bratec.

Šest prvošolčkov iz POŠ Loka pri Žusmu z razredničarko

Na Podružnični OŠ Blagovna, ki je del OŠ Franja Malgaja Šentjur, se letos šola 8 prvošolcev.

Prvošolčki POŠ Blagovna z razredničarko
Občina Šmarje pri Jelšah:

Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah se letos v treh oddelkih šola 59 prvošolčkov. V razredu 1. a in 1. c jih je po 20, v 1. b pa 19. Pod šmarsko šolo prav tako spada šest podružnic. V POŠ Kristan Vrh je 6 prvošolčkov, v POŠ Šentvid 12, v POŠ Zibika 6, v POŠ Sveti Štefan 6, v POŠ Sladka Gora 5 in v POŠ Mestinje 4 prvošolčki.

Prvošolčki razreda 1. a v OŠ Šmarje pri Jelšah z razredničarko
Prvošolčki razreda 1. b v OŠ Šmarje pri Jelšah z razredničarko
Prvošolčki razreda 1. c v OŠ Šmarje pri Jelšah z razredničarko
Prvošolčki POŠ Kristan vrh z razredničarko
Prvošolčki POŠ Mestinje z razredničarko
Prvošolčki POŠ Sladka Gora z razredničarko
Prvošolčki POŠ Sveti Štefan z razredničarko
Prvošolčki POŠ Zibika z razredničarko
Prvošolčki POŠ Šentvid z razredničarko

*fotografije nekaterih šol še pričakujemo

Foto: osnovne šole Kozjanskega in Obsotelja