Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023


Občina Šmarje pri Jelšah poziva občane, ki so v obdobju  med 17. in 25. julijem 2023 zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami utrpeli škodo na stavbah in zemljiščih, da to prijavijo na vložišču občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Prijava je možna od srede, 9. 8. 2023, do srede, 23. 8. 2023, v času uradnih ur na predpisanih obrazcih z obvezno priloženimi fotografijami nastalih poškodb.

Škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!

Predpisani obrazci, objavljeni kot priloge te objave:

Obrazec 1  – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih (poškodbe zemljišč zaradi zemeljskih plazov, nanosov in odnosov zemljin, mulja,  lesne mase, gramoza). Obrazec ni namenjen oceni škode na tekoči kmetijski proizvodnji.
Obrazec 3 –  Ocena škode za uničeno stavbo v celoti
Obrazec 4: Ocena delne škode na stavbah
Priloga k obrazcu 4

Obrazce za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo tudi na vložišču Občine Šmarje pri Jelšah.

Dodatne informacije so v času uradnih ur na voljo na tel. št.: 03 81 71 600 ali [email protected].

*naročena objava, naročnik Občina Šmarje pri Jelšah