Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stavbah in zemljiščih zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023


Občina Šentjur poziva občane, ki so v obdobju med 17. in 25. julijem zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami utrpeli škodo na stavbah in zemljiščih, da  to prijavijo do ponedeljka, 14. 8. 2023, na sedež Občine Šentjur.

Informacije so na voljo na telefonskih številkah (03) 747 13 10 – glavna pisarna in (03) 747 13 32 – Jernej Tisel. Škodo lahko oškodovanci prijavijo tudi preko spleta, tako da izpolnijo priložene obrazce in jih preko elektronske pošte ([email protected]) ali navadne pošte posredujejo na naslov Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje občinske komisije ocenijo škodo na objektih in zemljiščih. Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, enota Šentjur, kontakt (03) 5741-147, na vodotokih Direkcija RS za vode (01) 478-31-00, na objektih kulturne dediščine Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Celje (03/42-60-300), škodo v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ter škodo na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Oškodovanci morajo ob prijavi škode posredovati naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, transakcijski račun, parcelno številko poškodovanega objekta/zemljišča in katastrsko občino, leto zgraditve objekta, neto uporabno površino poškodovanega objekta, podatek o višini vode v objektu ter SLIKE NOVONASTALIH POŠKODB.

Škoda na kmetijskih pridelkih, poljščinah, v sadovnjakih in v vinogradih se ne popisuje!

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

OBRAZCE ZA PRIJAVO ŠKODE NAJDETE V PRIPONKAH SPODAJ!