Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Šmarje pri Jelšah pred občinskim praznikom predstavila naložbe in projekte


Bliža se osrednja slovesnost ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah. Danes je občina pripravila novinarsko konferenco, kjer so predstavili opravljeno delo, naložbe in projekte, ki so že v teku in ki jih še načrtujejo.

Kot vsako leto, bo tudi letos Občina Šmarje pri Jelšah gostila osrednjo slovesnost, 16. junija, ko bodo podelili plaketo in priznanje ter eno denarno nagrado predlaganim nagrajencem. Praznično dogajanje se bo istega dne nadaljevalo na Šmarski noči, v sodelovanju s Štajerskim valom, ki praznuje 70 let bodo to organizirali Zavod TŠM in Občina Šmarje pri Jelšah.

Zasluženo plaketo tokrat prejme Francka Javeršek, predsednica Društva kmetic Ajda, za dolgoletno aktivno delo na področju izobraževanja kmečkih žensk in ohranjanja podeželske tradicije. Priznanji bodo podelili Knjižnici Šmarje pri Jelšah, za izjemne dosežke raznolikega delovanja in uspešnega soočanja z izzivi sodobne družbe. Priznanje prejme tudi Jakob Sajko, za dolgoletno uspešno delo na področju obrtništva. Denarno nagrado si je prislužilo Društvo Šentlok, zaradi aktivnega dela in medgeneracijske povezanosti, z lokostrelstvom pa so ime občine popeljali po celotni državi.

Pred osrednjo slovesnostjo Občine Šmarje pri Jelšah, kateri sledi Šmarska noč, je občina medijem predstavila delo preteklega leta in naložbe v teku.
Kateri projekti so dočakali uspešen konec?

Uspešno zaključeni projekti lanskega leta so tokrat najobsežnejši projekt »Oskrbovana stanovanja v Šmarju pri Jelšah« – občina je na idilični lokaciji v neposredni bližini Doma upokojencev pridobila 30 oskrbovanih stanovanj, z izvajalcem gradnje so podpisali pogodbo 3,3 mio evrov, 1,4 mio evrov sofinancira Stanovanjski sklad.

Uspešnemu zaključku sledi tudi projekt »Ureditev križišča pri trgovini Kašča«, naložba tega je bila vredna 1,102,151 evrov, Direkcija za infrastrukturo je zagotovila 851.223 evrov, Občina Šmarje pri Jelšah je sofinancirala 250.928 evrov.

Temu je sledila še »Rekonsktrukcija mostu na Kolodvorski ulici«, saj je ta vrsto let predstavljal nevarno območje. Naložba je vključevala nove mostne opornike, plošče, razširjeno cestišče ter izvedbo zavarovanega dna struge in brežin v območju mostu. Izvajalec, podjetje GAAL d.o.o. je dela izvedel za 196.570 evrov.

Župan Občine Šmarje pri Jelšah, Matija Čakš je spregovoril o načrtih za prihodnost.
(foto: Kozjansko.info)

Tudi »Energetska obnova POŠ Kristan vrh« je pripeljana h koncu. Naložba je vredna 733.000 evrov, sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo v vrednosti 248.865 evrov, saj je objekt narekoval smiselne energetske ukrepe, ki bodo zagotovili kakovostnejše bivanje otrok in delo zaposlenih.

Na Kristan vrhu so zaključili tudi gradnjo prve faze naložbe »Gasilski dom na Kristan vrhu«, občina je do sedaj zanj namenila 340.000 evrov, saj so prostori tega premajhni in le zasilno ustrezni.

Projekt »Barok pod krošnjami« je nadgradnja turistične infrastrukture v kraju. Vrednost operacije znaša 238.00 evrov, s strani Evropskega sklada so prejeli slabih 100.000 evrov, partnerji operacije pa so bili Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Društvo za ohranjane kulturne dediščine sv. Rok Šmarje pri Jelšah in Ljudska univerza Rogaška Slatina.

V preteklem letu je bil velik finančni zalogaj občine tudi »Sanacija treh večjih plazov«, ki je znašala skoraj 600.000 evrov, Ministrstvo za okolje in prostor je izvedbo del sofinanciralo v višini dobrih 500.000 evrov. Sanacija je zajemala plaz pod gasilskim domom Sveti Štefan, plaz ob cesti Šmarje-Žerdonar in plaz na lokalni cesti Strtenica-Tinsko.

Občina v preteklem letu ni pozabila na »Redno vzdrževanje cest«, ki so skupno dolge 360 km, za kar je v proračunu namenjenih nekaj manj kot 350.000 evrov.

Lani so za projekt »Obnova cerkve Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah« namenili še 5640 evrov za konservatorsko-restavratorske posege na stenskih poslikavah v zvonici cerkve Marijinega vnebovzetja. Po petih letih neprestanih del, s preko 6000 urami prostovoljnega dela, 350 ur traktorskih posegov, 80 ur prostovoljnih strojnih del je obnova dočakala zaključek lani poleti, ko so to obeležili s slovesnostjo – 14. avgusta na šmarski ploščadi.

V proračun za leto 2022 so namenili tudi »Obnovo 11. kapelice kalvarije v Šmarju pri Jelšah«, Ministrstvo za kulturo je iz področja nepremičninske kulturne dediščine namenilo 34.497 evrov, skupna vrednost obnove je znašala 70.404 evrov.

V Mestinju so ob POŠ Mestinje zgradili »Rekreativno balinišče« in zanj porabili 8.667 evrov. KS je prispevala podlago za balinišče, ŠD pa kremenčev pesek za podlago igrišča in opremo za balinanje.

Iz proračuna so namenili 50.000 evrov za »Igrišče na Grobelnem – Faza II«, 120.000 evrov je skupno namenila KS Grobelno s pomočjo Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Šentjur.

O delu občine v zadnjem letu so spregovorili Patricia Goručan, Anita Reich, Peter Planinšek in Damjan Boštjančič. (foto: Kozjansko.info)
Naložbe v teku

Največja naložba v teku je »Rekonstrukcijaprostorov stare šole (fizioterapija)«, celjsko podjetje GES bo naložbo izvedlo za slabih milijon evrov, prostore v pritličju stare šole bi namenu želeli predati še do letošnjega novembra.

Druga velika naložba je »Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad«, ta je zelo kompleksna, obsežna in bo trajala več let. Z Ministrstva za kulturo bodo za zdaj prejeli sofinanciranje v višini 1.064.522 evrov, v prvem koraku bodo pristopili k rekonstrukciji del dvorca, ki vključuje rekonstrukcijo podstrešja, strešnega venca, menjavo strešne kritine in stabilnost objekta.

V teku je tudi »Komunalna ureditev stanovanjske soseske Dobrava«, še v tem letu bodo zagotovili osnovno in komunalno cestno infrastrukturo, ki je ocenjena na 750.000 evrov, še ta mesec pa bo izvedena javna dražba sedmih parcel.

Izgradnja »Kanalizacije in čistilna naprava Grobelno-Šentvid II. Faza« je predvidena v drugi polovici tega leta in je v celoti ocenjena na 2,2 milijona evrov. Tretja faza kanalizacijskega omrežja je ocenjena na 2,7 milijona evrov.

Kmalu se prične še »Sanacija plazu na lokalni cesti Brecljevo-Draškovo selo«, saj ta ogroža 200 metrov pomembne lokalne ceste, dela pa so ocenjena na skoraj 540.000 evrov, čakajo še na sklep sofinanciranja Ministrstva za lokalne vire in prostor.

Kljub polnim rokam dela, že pripravljajo naslednje projekte: »Pripravo prostorskih načrtov«, »Obnovo lokalne ceste Sladka gora-Dolga gora«, »Ureditev stanovanj v Večnamenskem objektu Sladka gora in v Gasilskem domu na Kristan vrhu«, »Izgradnjo telovadnice pri POŠ Kristan vrh« in »Kolesarsko povezavo Belo-Podplat«.

Delovni zajtrk je povezovala Sergeja Javornik.
(foto: Kozjansko.info)

Župan Občine Šmarje pri Jelšah, Matija Čakš, se ob srečanju z medijskimi predstavniki zahvaljuje vsem zaposlenim na občini, sedanjim in prejšnjim svetnikom, ki so vlagali in še vlagajo v projekte v teku ter dodaja: »Želim si, da bi se vsi občani Šmarja pri Jelšah doma počutili prijetno in varno, ponosni na kraj in imeli tu vse, kar potrebujejo za normalno, kvalitetno življenje. To je naša naloga in k temu stremimo.«