Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Tudi v šmarski občini prišlo do podražitve vrtčevskega varstva


Cena vrtčevskega varstva se je z začetkom meseca povečala tudi v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah. Polne cene varstev so se zvišale za okoli 11 %.

Po novem polna cena za otroke iz starostne skupine 1 – 3 let znaša 621 evrov, za otroke iz starostne skupine 3 – 6 let 467 evrov, za otroke iz starostne skupine od 3 – 4 let in kombinirane oddelke pa 524 evrov. Stara cena je v prvi skupini znašala 553 evrov, v drugi 423 in v tretji 469 evrov. Iz tega je razvidno, da je povišanje cen okoli enajst odstotno.

V strukturi cene predstavljajo stroški dela od slabih 80 do slabih 85 %, materialni stroški od 8,5 do dobrih 11 %, stroški prehrane pa od slabih 7 do 9 %, različno po programih.

Otroci med varstvom v šmarskem vrtcu

V šmarski vrtec je bilo sicer po podatkih za december v triindvajsetih oddelkih vključenih skupno 428 otrok, kar je pet več kot lani. Iz šmarske občine je v vrtce po državi vključenih 449 otrok, kar predstavlja 89,8% vseh predšolskih otrok v občini. S tem je vključenost otrok v vrtec v občini Šmarje pri Jelšah nadpovprečna, saj je ta na ravni države 83,7 odstotna.

Od leta 2009 se je šmarski vrtec sicer skupaj podražil za okoli 40 %. Strošek živil za otroke, ki ostaja isti kot prej, znaša 42 evrov na mesec ali 2,10 evra na dan. Cena vrtca se je pred aprilsko podražitvijo nazadnje zvišala s prvim septembrom lanskega leta, tokratna podražitev pa je posledica tako rasti cen materiala in storitev ter živil, kakor tudi zvišanje stroškov del.

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je razdeljen na več enot, te pa so Sonček Šmarje, Ciciban Šentvid, Livada ter dislocirani oddelki Zibika, Kristan vrh, Sladka Gora, Sveti Štefan in Mestinje.

Podražitve pa ni bil deležen le šmarski vrtec, s prvim aprilom sta se namreč podražila tudi vrtca v Rogaški Slatini in Šentjurju.