Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

PGD Buče, Kozje, Lesično – Pilštanj – Zagorje in Podsreda z dogovorom z občino in novim skupnim poveljnikom


Podobno kot so to storili že v drugih občinah na našem območju, so tudi v Kozjem svečano podpisali pogodbo o izvajanju javne gasilske službe za tekoče leto.

Pogodbo so podpisali predstavniki vseh štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini (PGD Buče, PGD Kozje, PGD Lesično Pilštanj Zagorje in PGD Podsreda), predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, Erih Strašek in županja Milenca Krajnc.

Vrednost pogodbe je nekaj manj kot 100 tisočakov, sredstva pa so namenjena za delovanje društev, gasilske zveze, za nabavo opreme, za zdravniške preglede operativnih članov in za izvajanje skupnih nalog prostovoljnih gasilskih društev v okviru gasilskega poveljstva Občine Kozje.

Prav tako so poveljniki občinskih gasilskih društev izvolili skupnega gasilskega poveljnika, ki je za obdobje 2023-2028 postal Stanislav Konečnik.

Na sliki z leve: Jernej Šulc, predsednik PGD Podsreda, Bojan Hrepevnik, predstavnik Skupnega organa občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, Robert Volavšek, predsednik PGD Lesično – Pilštanj – Zagorje, Milenca Krajnc, županja Občine Kozje, Erih Strašek, predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, Anton Oprešnik, predsednik PGD Kozje in Mitja Žerak, predsednik PGD Buče.