Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kmetje uresničili napovedi o protestu (foto), vladajočim namenili 15 zahtev


Danes se je po vsej Sloveniji zgodil protestni shod Sindikata kmetov Slovenije, ki so ga podprle Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružne zveza Slovenije in Zveza kmetic Slovenije.

Kmetje so se po mnogih krajih popeljali s traktorji oz. kmetijsko mehanizacijo. Stali so tudi na nadvozih nad avtocestnimi odseki.

Na našem območju so se zbrali v Šentjurju in Šmarju, kamor se je odpravila tudi skupina iz Podčetrtka.

Medved: Žrtvovani smo bili za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov

Zahteve kmetov je na tiskovni konferenci predstavil predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Kot pravi, so v sindikatu z veliko angažiranostjo sodelovali pri oblikovanju nove kmetijske politike, a so bili zelo malo upoštevani. “Kljub zagotovilom politike o pomembnosti kmetijskega sektorja za stabilnost države smo bili žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov.”

Navedel je osem zahtev, na primer: nove okoljske zahteve naj ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja; revidiranje, ponovno preučitev in zmanjšanje območij Nature 2000; prehranska varnost ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam; stop novim davkom; uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.

Zahteve bodo poslali vladi, predsednici države in vsem pristojnim ministrom. “Pričakujemo, da nas bodo sprejeli v desetih dneh, sicer bomo aktivnosti stopnjevali,” pravi Medved. Na novinarsko vprašanje, če bi stopnjevanje lahko pomenilo tudi blokiranje cest in upadnic, pa je odgovoril: “Vse je mogoče.”

Na vlado in druge odločevalce so naslovili 15 zahtev, ki jih v nadaljevanju navajamo:

 1. Protestniki so se ustavili tudi na avtocestnih nadvozih; foto: Simon Valant

  Da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, Uredbe za območja Natura 2000, habitatne direktive, povečanje območij občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirana iz strani neresornih ministrstev in institucij. Okoljske omejitve onemogočajo kmetovanje.

 2. Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, (da bo Slovenija primerljiva ostalim državam).
 3. Zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetu, uporabni, izvedljivi ter trajnostni.
 4. Zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Ne pristajamo več samo na sodelovanje in seznanitev, temveč zahtevamo, da se naše predloge in stališča upošteva.
 5. Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta – ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam.
 6. Stop novim davkom! Saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij (preteči nepremičninski davek in obdavčitve neposrednih plačil – OMD, socialnih transferjev, povečanje bonitetnih točk kmetijskih zemljišč, katastrski dohodek…).
 7. Zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.
 8. Zahtevamo, da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.
  Na vidnem mestu so uporabili tudi slovenske zastave; foto: Kozjansko.info
 9. Zahtevamo odločen NE Republike Slovenije trgovinskemu sporazumu Mercusor in ostalim sporazumom, ki omogočajo uvoz hrane iz držav, kjer so standardi proizvodnje drugačni. NE dopustimo dvojnih standardov hrane za slovenskega potrošnika.
 10. Izvajanje masnih bilanc V CELOTI z začetkom izvajanja oktobra 2023.
 11. Zahtevamo ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete.
 12. Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljnje učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo – s takojšnjim pričetkom.
 13. Zahtevamo ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter ureditev zakonodaje kmetijskih zemljišč, ki so temelj za kmetovanje, na način, da bodo kmetijska zemljišča lažje dostopna slovenskemu kmetu.
 14. Zahtevamo obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja.
 15. Zahtevamo popolno zavrnitev Uredbe o trajnostni rabi FFS na ravni celotne države.

Kmetje so s traktorji zasedli tudi Ljubljano: