Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Znani tudi člani občinskih odborov v Rogatcu


Na drugi redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec so na predlog predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Slavka Pavloviča imenovalo člane delovnih teles občinskega sveta. Ob dosedanjih odborih so ustavili tudi enega novega, in sicer Odbora za mlade.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
1. Tomaž Mikolič (predsednik)
2. Jolanda Pavlovič
3. Andreja Novak
4. Suzana Zalezina
5. Sonja Kitak

Odbor za gospodarstvo in turizem
1. Brigita Vodušek (predsednica)
2. Leon Rehar
3. Andrej Turk
4. Vili Bukšek
5. Aleš Bele

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja
1. Velimir Novak (predsednik)
2. Blaž Kramberger
3. Andreja Novak
4. Peter Šturbej
5. Valentina Drofenik

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
1. Robert Antolič (predsednik)
2. Brigita Vodušek
3. Tomaž Mikolič
4. Jani Pavlovič
5. Melani Peer

 Odbor za kmetijstvo
1. Tomaž Plavčak (predsednik)
2. Jolanda Pavlovič
3. Brigita Vodušek
4. Jernej Rajher
5. Sandi Kitak

Statutarno – pravna komisija
1. Brigita Vodušek (predsednica)
2. Slavko Pavlovič
3. Tomaž Mikolič
4. Aleksandra Jutriša
5. Tamara Šurbek

Odbor za šport
1. Blaž Kramberger (predsednik)
2. Slavko Pavlovič
3. Tomaž Plavčak
4. Niko Cesarec
5. Borut Krog

Odbor za mlade
1. Leon Rehar (predsednik)
2. Blaž Kramberger
3. Anja Polajžer
4. Barbara Matej
5. Anamarija Tepeš

Nadzorni odbor
1. Angelca Šket
2. Lucija Koražija
3. Nataša Firer
4. Dolores Pušaver
5. Sabina Colnarič