Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Rogaški Slatini osmina več za krajevne skupnosti


Območje Rogaške Slatine je razdeljeno na tri krajevne skupnosti katerih predstavniki so pred tednom dni z županom, mag. Brankom Kidričem, podpisali letne pogodbe za financiranje njihovih dejavnosti v letošnjem letu.

V letošnjem letu bodo Mestna skupnost Rogaška Slatina, Krajevna skupnost Kostrivnica in Krajevna skupnost Sv. Florijan iz občinskega proračuna prejele 586.627 evrov, kar je 13 % več kot prejšnje leto. Razlog povišanju vsote financiranja je predvsem rast cen energentov in življenjskih potrebščin, kakor tudi za omogočanje izvajanja zimske službe, vzdrževanje cest, funkcionalne stroške, stroške javne razsvetljave in za sofinanciranje asfaltiranja.

Podlaga za podpis pogodb je sprejet občinski proračun in odlok o krajevnih skupnostih, ki sredstva med njih razporeja glede na dolžino lokalnih cest in javnih površin ter število prebivalcev.

V imenu MS Rogaška Slatina je pogodbo podpisal predsednik Sveta MS mag. Bojan Pirš, v imenu KS Kostrivnica Jože Strniša in v imenu KS Sv. Florijan Goran Kos.

Bojan Pirš

MS Rogaška Slatina vključuje območja: mesto Rogaška Slatina (55 ulic in trgov) ter naselja: Brestovec, Cerovec pod Bočem, Ceste, Gaberce, Gradiški dol, Irje, Kačji dol, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas. MS šteje okoli 9.000 prebivalcev, preostali člani Sveta MS pa so: Janez Belcer, Sotelska cesta, Janez Božak, Topole, Darko Cverlin, Kamence, mag. Leonidar Došler, Gozdna ulica, mag. Andrejka Flucher, Kidričeva ulica, Marjan Gajšek, Plat 5, Andreja Gros, Šlandrova ulica, Mojca Hlupič, Prnek, Janez Hrepevnik, Gradiški Dol, Danijel Hribar, Ulica Kozjanskega odreda, Helenca Fric Križanec, Spodnje Sečovo, Ivan Mijošek, Zg. Negonje, Katja Pelko, Gubčeva ulica, Edi Perkovič, Vid Ivanuševa ulica, Ivan Povalej, Tuncovec, Tatjana Škorja, Pod Bellevuejem, Mitja Škrabl, Tržišče, Terezija Tomić, Ulica Kozjanskega odreda.

Jože Strniša

KS Kostrivnica vključuje naselja: Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica in Zgornji Gabernik. KS šteje dobrih 1.400 prebivalcev, preostali člani Sveta KS pa so: Marija Čakš, Sp. Kostrivnica, Jože Erjavec, Brezje pri Podplatu, Samo Gajšek, Čača vas, Jan Ogrizek, Zg. Kostrivnica, Anton Plevčak, Gabrovec pri Kostrivnici, Aleš Plevnik, Podplat, David Strniša, Sp. Gabernik, Rozalija Šket, Čača vas, Roman Tadina, Zg. Gabernik, Stanko Zobec, Zagaj pod Bočem.

KS Sv. Florijan vključuje naselji: Strmec pri Svetem Florijanu in Sveti Florijan. KS šteje dobrih 500 prebivalcev, preostali člani Sveta KS pa so: mag. Gabrijela Ducman iz Strmca, Štefan Ferčec iz Sv. Florijana, Verica Goričan iz Sv. Florijana, Dušan Tramšek iz Sv. Florijana.

B.R., vir slik: ORS