Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Se podražitve vrtcev obetajo tudi na Kozjanskem in v Obsotelju?


Župani slovenskih mestnih občin so razpravljali o višjih stroških izvajanja programov vrtcev. Po poročanju Televizije Slovenija Vlada namreč ni odgovorila na njihov poziv, da iz proračuna pokrije stroške povišanj plač. Ker občine nimajo sredstev, se bodo cene vrtcev tako zvišale med 14 in 17 %. Preverili smo, kaj načrtujejo občine Kozjanskem.

V Združenju mestnih občin Slovenije v sporočilu za javnost opozarjajo, da v primerih povišanja plač javnih uslužbencev nosijo tako mestne občine nesorazmerno večje finančne breme, ki se ne povrne s povprečnino. Tak primer je tudi nedavni dogovor o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih, kjer mestne občine niso bile vključene v pogajanja, spoprijeti pa se morajo s finančnimi posledicami.

Ugotavljajo tudi, da vlada ni odgovorila na poziv združenja, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023. Ker mestne občine nimajo proračunskih sredstev za pokritje višjih stroškov delovanja vrtcev, se bodo cene vrtcev zvišale med 14 in 17%.

Se zato dražijo vrtci po vsej državi?

Pri lokalnih občinah smo preverili, kakšna situacija bo pri nas, saj je končna odločitev o povišanju cen vrtca vendarle v njihovih rokah – kdaj, koliko in če sploh.

Občina Bistrica ob Sotli v zapisu pojasnjuje: Cena vrtca je v Občini Bistrica ob Sotli do 31. 12. 2022 za celodnevni vzgojno-varstveni program znašala 485,65 €, s 1. 1. 2023 se je cena zvišala na 527,30 €. Povišanje je bilo 8,58 %.  Dvigi plač pomočnic v tej ceni še niso zajeti, vendar povišanje cene vrtca zaenkrat več ne načrtujemo.

Občina Dobje odgovarja, da bodo ceno vrtca v Dobju povišali v mesecu marcu za približno 15 odstotkov.

Z Občine Kozje sporočajo, da se o dvigu cene vrtca zaenkrat še niso pogovarjali, če pa bo do sprememb prišlo, bo odločitev sklenjena v tesnem sodelovanju z njihovo vrtčevsko enoto.

Občina Podčetrtek sporoča: Zavedamo se problema dviga plač v vrtcu, zato so v vrtcu že pripravili izračune, v kratkem pa bodo pripravili predlog nove ekonomske cene. Na osnovi prvih  izračunov dvig plač pomeni 9 % povišanje stroškov. Letno je to 104.000 €, od tega odpade na občino strošek v višini 74.000 €, razliko pokrijejo starši.

Občina Rogaška Slatina bo predlagala povišanje cen vrtca s 1.3. 2023 za približno 12%.

V vrtcu bodo pripravili nove izračune, v katerih bodo poleg dviga plač, upoštevani tudi višji materialni stroški in ta predlagana nova cena se bo predložila občinskemu svetu v sprejem.

Občina Šentjur v zapisu pojasnjuje: V Občini Šentjur je bila zadnja podražitev cene vrtcev v aprilu 2021, od takrat pa se stroški ves čas povečujejo. Občina je zakonsko obvezana tudi za celotno infrastrukturo, tako smo predlani rekonstruirali in dogradili enoto na Ponikvi, trenutno pa se začenja rekonstrukcija in širitev enote na Planini pri Sevnici. Občina Šentjur je trenutno v fazi priprave dveletnega proračuna, predlog povišanja cene vrtca pa je predviden po sprejetju proračuna v spomladanskem obdobju. Trenutno so  cene Vrtca Šentjur med najnižjimi primerjalno z občinami v regiji. Cene naj bi se za pokritje vse višjih stroškov v letu 2023 zvišale za okoli 19 %. Izračuni Vrtca Šentjur kažejo številna povišanja stroškov, ki niso vezani zgolj na povišanje plač pomočnicam vzgojiteljic (višja minimalna plača), ampak tudi na napredovanja v višje plačne razrede, zvišanje regresa za prehrano zaposlenih, dvig zneskov za jubilejne nagrade, v veliki meri pa gre tudi za dvig cen energije in pogonskih goriv, ter drastične rasti cen živil v zadnjih mesecih.

Občina Šmarje pri Jelšah s pojasnilom, ki ga je pripravil Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti odgovarja: Nova ekonomska cena programov vrtca bo predvidoma s 1. 4. 2023. V februarju bomo z vrtcem naredili izračun ob upoštevanju vseh sprejetih sprememb, občinski svet pa naj bi predvidoma na marčevski seji sprejel nove cene.

Medtem se  Občina Rogatec na naše vprašanje o dvigu cen v vrtcih še ni utegnila odzvati. O njihovih načrtih bomo poročali, ko bomo z odgovorom seznanjeni.

N.O.